Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

0
684
Jente iført samenes nasjonaldrakt, holdende pådet samiske flagget

Jente iført samenes nasjonaldrakt, holdende pådet samiske flagget
6. FEBRUAR, 2014 – 6. februar er samenes nasjonaldag og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993, parallelt med den offisielle åpningen av FNs internasjonale urbefolkningsår.

FN har et særskilt fokus på urfolk og har nedfelt et permanent forum for urfolk som jobber for å fremme urfolks rettigheter og levekår. Forumet fremforhandlet Menneskerettighetserklæringen om urfolk i 2007, et dokument som anerkjenner deres spesielle behov for individuelle og kollektive rettigheter. Kultur, identitet, språk, arbeid, helse og utdanning er blant temaene som blir viet oppmerksomhet.

I 2009 lanserte FN for første gang en omfattende global rapport om urfolks levekår, hvor det ble slått fast at urfolk er spesielt utsatt for menneskerettighetsbrudd, kriminalitet, dårlig helse og fattigdom. Rapporten peker på at tvangsflytting og ødelegging av ressurser er blant hovedårsakene til ufolks sårbare levekårssituasjon. Dette gjør det særdeles viktig å kjempe for urfolks rettigheter til landområder og selvråderett.

Dette spørsmålet lever også i beste velgående i forhold til den norske samebefolkningen, hvor blant annet sjøsamenes rettigheter til fiskekvoter har blitt debattert. Sammenlignet med Sverige og Finland kommer Norge allikevel godt i forhold til samenes situasjon. Norge er det eneste landet som har ratifisert ILOs urfolkskonvensjon 169, i tillegg til å ha Finnmarksloven og et Sameting med relativt mye selvstyre.

Statsminister Erna Solberg gratulerer alle samer i anledning dagen. ”Samenes kultur og de samiske språkene har vært en viktig del av mangfoldet i landet vårt helt siden statsdannelsen. Det beriker også vår felles kultur i dag. Regjeringen skal fortsette å legge til rette for dette mangfoldet”, uttaler hun.

Kilder: Likestillings- og diskrimineringsombudet, FN-sambandet, Statsministerens kontor

Utvalgte artikler fra UNRIC om temaet:

Samene: ett folk, fire land:

https://unric.org/no/aktuelt/26315-samene-ett-folk-fire-land-

Samene sett gjennom egne øyne:

https://unric.org/no/aktuelt/26316-samene-sett-gjennom-egne-oyne

Vest-Europas urfolk:

https://unric.org/no/aktuelt/26318-vest-europas-urfolk