Global oppvarming raskt på vei mot 1,5 grader

Globale temperaturer vil sannsynligvis stige til rekordnivåer de neste fem årene. Dette er drevet av varmefangende klimagasser og et naturlig forekommende El Niño-værmønster, ifølge en ny oppdatering utstedt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Det er 66 prosent sannsynlighet for at den årlige gjennomsnittlige globale temperaturen nær overflaten vil være mer enn 1,5 °C over førindustrielt nivå i minst ett år mellom 2023 og 2027.

Varmeste året noensinne

Videre er det 98 prosent sannsynlighet for at «minst ett av de neste fem årene, og femårsperioden, vil være det varmeste som er registrert.» Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg i de kommende månedene. Kombinert med menneskeskapte klimaendringer vil dette presse globale temperaturer inn i ukjent territorium, sier Petteri Taalas, generalsekretær i WMO.

CLIMATECHANGE-GLOBALWARMING-BURUNDI
En mann går i flomvann i Gatumba, Burundi. Det er et område som opplever uforutsigbar nedbør på grunn av klimaendringer. © UNICEF/Karel Prinsloo

– Dette vil få vidtrekkende konsekvenser for helse, matsikkerhet, vannforvaltning og miljø. Vi må være forberedt, sier Petteri Taalas.

Paris-avtalen setter langsiktige mål for å veilede alle nasjoner til å redusere de globale klimagassutslippene betydelig. Dette er for å begrense den globale temperaturøkningen i dette århundret til 2 °C. Samtidig forfølger man innsatsen for å begrense ytterligere økning til 1.5 °C. Dette er for å unngå eller redusere skadevirkninger og relaterte tap og skader.

FNs klimapanel sier at klimarelatert risiko for global oppvarming er høyere enn 1,5 °C, men lavere enn 2 °C.

Den nye rapporten ble utgitt i forkant av World Meteorological Congress, som varer fra 22. mai til 2. juni. Kongressen vil diskutere hvordan man kan styrke vær- og klimatjenester for å støtte klimatilpasning.

CLIMATECHANGE-GLOBALWARMING-INDONESIA
Utenfor kysten av Demak i Indonesia. Her fører global oppvarming til at havnivået stiger, bølger og strømmer styrker seg, og et beskyttende belte med mangroveskog er hugget ned. Dette gjør området sårbart for flom. © UNEP/Nathanial Brown

Viktige fakta

  • Vanligvis øker El Niño globale temperaturer i året etter at den utvikler seg. Dette vil være i 2024.
  • Det er 98 prosent sjanse for at minst ett av de neste fem årene slår temperaturrekorden som ble satt i 2016, da det var en eksepsjonelt sterk El Niño.
  • Oppvarmingen i Arktis er uforholdsmessig høy. Sammenlignet med gjennomsnittet 1991-2020, forventes temperaturavviket å være mer enn tre ganger så stort som den globale forventede anomalien når man vurderer de neste fem utvidede vintrene på den nordlige halvkule.
  • Forventede regnmønstre for gjennomsnittet mai til september 2023-2027, sammenlignet med gjennomsnittet 1991-2020, antyder økt nedbør i Sahel, Nord-Europa, Alaska og Nord-Sibir. Videre forventes det redusert nedbør for denne sesongen over Amazonas og deler av Australia.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19