Lenge leve demokratiet!

0
1143
khart

khart

Den 15. september feires verdens demokratidag. For å sitere Winston Churchill: “Demokrati er verdens verste styreform, bortsett fra alle andre som er prøvd.”

Demokrati er en grunnleggende menneskerett som sikrer alle retten til å delta og bli inkludert i beslutningsfatting. Det finnes ingen universell definisjon for “demokrati”, men likhet og frihet er begge anerkjent som viktige karakteristikker ved et demokratisk styresett.

Demokratiet innebærer naturligvis både frihet og ansvar, og ytringsfrihet er ikke alltid uproblematisk i alles øyne. I forrige måned talte Kambodsjas statsminister for parlamentet i fem timer og 20 minutter – uavbrutt.  Han kan imidlertid ikke måle seg med den finske parlamentarikeren Vesa Laukkanen, som i 1994 hold en seks og en halv times lang tale.  I august i år snakket det tyrkiske parlamentsmedlemmet Engin Özkoç i tolv timer, og forårsaket overoppheting av diktafonen i kommisjonskammeret, så diktafonen måtte skrus av for å kjøle seg ned.

Selv om ting som oftest foregår i ordnede former i parlamentarisk beslutningstagning, er ikke opphetede diskusjoner noe fremmedelement. Slåsskamper har funnet sted i parlamentene i Ukraina, Hellas, Korea og Bolivia, for å nevne noen. Og så er det selvfølgelig slik i et ekte demokrati at også anti-demokratiske krefter får tale sin sak.

Desto bedre at tema for årets internasjonale demokratidag er demokratisk skolering. Å utdanne gode borgere – og fremtidige politikere – er mer enn bare å lære barn å skrive og lese. Det er å la dem utvikle seg som samfunnsborgere. Et fungerende demokrati forutsetter at borgerne er klar over sine rettigheter og sine muligheter til å delta i beslutningstagning. Demokratiopplæring er spesielt viktig i land som fortsatt utvikler seg mot et mer demokratisk styresett og sivilsamfunn.

Da den arabiske våren tok til, var det nettopp de unge som krevde endringer. Nær 80 % av dagens ungdom bor i utviklingsland, noe som kan bety mengder av energi og potensiale for disse landene. Ifølge generalsekretær Ban Ki-moon er dagens ungdomsgenerasjon den største noensinne. “De krever sine rettigheter og å få mer å si i økonomien og politikken. Vi vil gjøre alt vi kan for å imøtegå deres behov og skape muligheter,” sa Ban i sin tale i generalforsamlingen i januar.

I slutten av september skal et nordisk seminar avholdes i Oslo under temaet “ungdom, demokrati og deltakelse”. De nordiske landene, som sikter mot å bli ”verdens beste sted for barn og ungdom”, vil øke ungdoms mulighet til å påvirke beslutningstagning og få gjennomslag for sine synspunkter. På agendaen på seminaret er temaer som senking av stemmerettsalderen til 16 år og å øke oppmerksomheten om hvor ungdom kan bli hørt. Ved å aktivere samfunnsborgerne kan demokratiet styrkes slik at det virkelig blir et uttrykk for folks vilje over hele verden.