Kunngjøring fra tallsmannen for FNs generalsekretær i anledning Tsjernobyl-ulykken for 20 år siden

0
634

New York: 26. april

I dag er det tjue år siden Tsjernobyl-ulykken, historiens verste ulykke noen gang ved et kjernekraftverk. Med tilbakeblikk på de to siste tiårene må vi huske en rekke momenter. Hjelpearbeidernes uselviske innsats under krisen. Lidelsene til over 330 000 mennesker som måtte flytte fra forrurensede områder. Faren og frykten som ble erfart av millioner av mennesker i de omkringliggende områdene. Flittigheten og de mange kostbare tiltak gjennom mange år for å begrense befolkningens eksponering overfor stråling, samt for å lindre ulykkens følger for helse og miljøet. Disse oppofringene må aldri glemmes.

FNs Tsjernobyl Forum er en sammenslutning av åtte FN-kontorer, samt regjeringsrepresentater fra Hviterussland, Russland og Ukraina. I fjor kom forumet frem til en vitenskaplig enighet rundt konsekvensene av Tsjernobyl for helse og miljøet. Selv om forumet anerkjenner at det er en langt frem til full rekonvalesens i de rammede områdene, inneholdt forumets funn også en beroligelse til den rammede befolkningen. Generalsekretæren ber om at forumets funn blir spredt så raskt som mulig.

Viktig lærdom har blitt trukket fra Tsjernobyl, deriblant betydningen av gjennomsiktig og troverdig offentlig informasjon i riktig tid under katastrofer. Generalsekretæren mener den beste måten det internasjonale samfunnet kan hylle ofrene fra TsACjernobyl er ved å tilby omfattende programmer som tar sikte på å hjelpe traumatiserte samfunn.