Elíassons bortsmeltede isbreer 

UNDP-ambassadør, Ólafur Elíasson, bruker sin islandske bakgrunn for å vise effektene av klimaendringene med bilder av isbreer som smelter bort på Island.

I et nylig blogginnlegg på UNDPs hjemmeside forklarer den dansk-islandske kunstneren bakgrunnen for sin nye utstilling The glacier melt series 1999/2019 ”. 

Island var natur og Danmark var kultur 

Elíasson er født og oppvokst på Island før han emigrerte til Danmark med sine foreldre. Sammen med sine foreldre ble det til mange vandreturer til islandske isbreer.  

– Som barn og ung voksen tok jeg Islands naturlige miljø for gitt, som noe evig og adskilt fra den verdenen jeg hadde vokst opp i, i Danmark, skriver Eliasson.  

– Island var natur og Danmark var kultur, og jeg tenkte at isbreene var utenfor menneskets innflytelse. 

Fra 1999 til 2019 

i 1999 fotograferte Elíasson en rekke av Islands isbreer fra luften.  

– Den gangen tenkte jeg ikke å skrive ned koordinatene deres eller høyden på flyet. Jeg hadde ikke planer om å gå tilbake, og klimaproblemer var ikke noe jeg tenkte mye på. 

 20 år senere kom han imidlertid tilbake for å fotografere de samme breene fra omtrent samme vinkel og i samme avstand. 

– Jeg koblet sammen 1999- og 2019-bildene for å lage et nytt kunstverk, «The glacier melt series 1999/2019,» som vitner om en grad av endring som jeg var helt uforberedt på. Alle breene har krympet betraktelig, og noen er vanskelige å finne. Når man sammenligner disse bildene side om side, blir konsekvensene av menneskelige handlinger på klimaet smertefullt og veldig reelle, skriver kunstneren. 

Les UNRICs intervju med UNDP-sjef, Ulrika Modéer.

Isbreen ‘Ok’ allerede forsvunnet

Faktisk har en islandsk isbre allerede forsvunnet. I august 2019 deltok Elíasson i en unik og tragisk seremoni for å markere bortgangen til isbreen Ok, nordøst for Reykjavik.

Rundt 90 mennesker, inkludert Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, og Irlands tidligere president, Mary Robinson, deltok på en seremoni der en geolog leste opp dødsattesten for isbreen.

Elíasson sier at han håper at bildene hans vil bidra til handling i det omfang og med hastigheten som trengs for å sikre at vi, fremfor å sørge over flere bortsmeltede isbreer, i kommende generasjoner kan komme sammen for å feire deres overlevelse.

– Hver isbre som forsvinner reflekterer vår passivitet. Hver isbre vi reddeer et vitnesbyrd om handlingen i møte med klimakrisen. Det internasjonale samfunnet må handle nå, lyder oppfordringen fra Elíasson.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19