LHBTIQ-personer i skuddlinjen til en ny kald krig?

0
669


27. JUNI, 2014 – Menneskerettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og queer-personer (LHBTIQ) har lenge vært en verkebyll i internasjonale fora. Mens noen land, som for eksempel de nordiske, har gjort kampen for LHBTIQ-rettigheter til et nasjonalt varemerke, er det en rekke land som har stått på barrikadene for å innskrenke disse rettighetene og verne om såkalte «tradisjonelle verdier». I en debatt under Europride i Oslo uttrykker en rekke øst-europeiske menneskerettighetsforsvarere bekymring over at LHBTIQ-rettigheter har havnet i skuddlinjen til en geopolitisk kamp mellom de post-sovjetiske statene og Vesten.

«Hvordan rekrutterer du velgere i et land som gjennomgår en demografisk, politisk og økonomisk krise?», spør den ukrainske menneskerettighetsaktivisten Olena Shevchenko fra debattpanelet. «Jo, du konstruerer en folkefiende. De post-sovjetiske landene har utviklet en anti-EU- og anti-vestlig retorikk som er vevd inn i forestillingen om LHBTIQ-personer som trusler for nasjonal sikkerhet. De tradisjonelle verdiene om kjernefamilien og det binære kjønnssystemet blir fremstilt som fundamentet for samfunnet, og alle forsøk på å hevde LHBTIQ-rettigheter blir fortolket som pro-vestlige forsøk på oppløsningen av nasjonen».

Hun får støtte av den norske forskeren Ingrid Vik, som har utformet en rapport om religiøse NGOers lobbyvirksomhet i FN.

«Religiøse og konservative grupper har arbeidet intensivt for å motvirke at rettigheter knyttet til seksuelle minoriteter vinner terreng i globale arenaer. På FNs befolkningskonferanse i Kairo for 20 år siden så vi at konseptet «den tradisjonelle familien» ble brukt strategisk av en rekke aktører fra arabiske og afrikanske land, i tillegg til USA og Den hellige stol. I dag har de øst-europeiske landene entret banen».

Russland er et land som har utmerket seg det siste året, etter at statsdumaen vedtok flere nye lover som underminerer LHBTIQ-personers menneskerettigheter, blant annet anti-propagandaloven som forbyr positiv omtale av LHBTIQ-personer i det offentlige rom. Den russiske paneldeltageren Polina Andrianova mener at loven har bidratt til å skape et bilde av LHBTIQ-personer som folkefiender. I tillegg sier hun at loven har vært vellykket, i form av å distrahere den russiske befolkningen fra de virkelige problemene i landet.

I følge Anastasia Danilova fra Moldova har både partiet med flertall i det moldovske parlamentet, Alliansen for europeisk integrasjon, og det største marxist-leninistiske opposisjonspartiet, instrumentalisert LHBTIQ-spørsmål i et politisk spill. Opposisjonspartiet og den ortodokse kirken er begge pro-russiske, og har dannet en felles allianse i kampen for «tradisjonelle verdier». Samtidig peker hun på at det pro-europeiske partiet med parlamentarisk flertall spiller et dobbeltspill. «I internasjonale fora predikerer de om demokrati og likestilling. Men når de er hjemme kan de samme politikerne drive med åpenlys hatprat mot LHBTIQ-befolkningen».

Den siste årsrapporten fra organisasjonen Equality for LGBTI people in Europe (ILGA Europe), slår fast at et lands status som EU-medlemsstat ikke nødvendigvis er en garantist for LHBTIQ-rettigheter. En spørreundersøkelse utført av organisasjonen viser for eksempel at Latvia, neste neste års vertsland for Europride, er preget av en folkeopinion som føler «stor grad av ukomfort» ved tanken på at en åpen LHBT-person blir valgt inn til en høy politisk posisjon.

Den latviske panelisten Kaspars Zalitis bekrefter ILGA Europe sin studie:

«Vi elsker å peke på alt det grumset som finnes i andre land, fremfor å granske oss selv. Akkurat nå er det en hel masse dritt som finnes i EU-land, i form av menneskerettighetsbrudd. I forhold til LHBTIQ-spørsmål er Latvia et av de verste EU-landene. Vi er innlemmet i VIP-klubben EU representerer, men lokalet er skittent».

FN oppfordrer alle sine medlemsstater om å anerkjenne at menneskerettighetene tilhører alle mennesker, uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Generalsekretær Ban Ki-moon har ved flere anledninger understreket behovet for å utvise solidaritet med LHBTIQ-personer som blir utsatt for diskriminerende praksiser, blant annet gjennom FN-kampanjen Free & Equal.

Europride avsluttes med en storslagen folkeparade førstkommende lørdag, og i den anledning har latviske Zalitis en oppfordring til alle nølerne:

«Hvis du ikke føler at du har en grunn til å gå i paraden, gå i den for oss. Vi trenger alle den solidariteten vi kan få. Det er på tide å gjøre menneskerettigheter til en tradisjonell verdi!»

Vis din støtte ved å følge Free & Equal på Facebook og Twitter