Unges avgjørende rolle for å nå bærekraftsmålene

I det pågående arbeidet med å nå bærekraftsmålene blir det stadig tydeligere at unges engasjement og innflytelse er avgjørende for å nå målene.

2030-agendaen for bærekraftig utvikling, med sine 17 bærekraftsmål, er et veikart for å håndtere krevende globale utfordringer. Selv om disse målene er ment for alle generasjoner, så spiller ungdom en særlig rolle i arbeidet for å nå dem.   

Med over en milliard mennesker mellom 15 og 24 år i verden utgjør ungdom ikke bare en betydelig befolkningsgruppe, men også en dynamisk drivkraft for endring.

Selv om alle bærekraftsmålene er viktige for unge mennesker, fremhever den siste World Youth Report to mål som er spesielt viktig for denne gruppen. Dette er målene om utdanning og sysselsetting. 

ungdom-unge-FN-bærekraftsmål
Ari Afsar, kunstner og aktivist, Andrea Carrasquel, direktør for kundetjenester i Cultura Colectiva, og Aicha Cherif, filmskaper og aktivist samles rundt bærekraftsmålene. © GlobalGoals FN.

Mål 4: God utdanning

Bærekraftsmål 4 fokuserer på å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle.   

Utdanning spiller en avgjørende rolle for å gi ungdom den kunnskapen og de ferdighetene de trenger for å delta aktivt i samfunnet. Det handler imidlertid ikke bare om tilgang til utdanning. Kvaliteten på utdanningen er også avgjørende.

Unge mennesker må utstyres med ferdigheter som kritisk tenkning, digital kompetanse og god forståelse av bærekraft. Disse egenskapene blir fremtidige verktøy for unge som gjør dem i stand til å bidra til samfunnet.

barn-Tanzania-bærekraftsmål-FN
Elever i Tanzania med kort med bærekraftsmålene i hånden. Undersøkelsen viser at 67 % av befolkningen tror på en bedre fremtid. Blant disse er 15-17-åringene de mest optimistiske. © UN News.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Bærekraftsmål 8 fokuserer på å skape gode jobber og økonomisk vekst.

Dessverre har mange unge mennesker over hele verden problemer med å finne meningsfylt arbeid. Ungdomsarbeidsløshet, undersysselsetting og uformelt arbeid er fortsatt utbredte utfordringer i ulike regioner.  

Legger man til rette for at unge mennesker får tilgang til gode jobber så bidrar man til både økt trivsel og økt økonomisk stabilitet og vekst. Dette innebærer å skape et miljø som gjør det mulig å utvikle ferdigheter som er tilpasset nye bransjer og grønn teknologi.

grønne skiftet-plante-unge
Det grønne skiftet vil skape 8,4 millioner nye jobber for unge innen 2030. Unge mennesker må være godt rustet med grønne ferdigheter for å kunne navigere arbeidsmarkedet som er i endring. © UNESCO-UNEVOC/Matthew Curling.

Grønn kompetanse for ungdom: På vei mot en bærekraftig verden  

Temaet for årets internasjonale ungdomsdag, grønn kompetanse for ungdom: På vei mot en bærekraftig verden, samsvarer perfekt med bærekraftsmål 8.

Verden befinner seg midt i et grønt skifte for å oppnå en bærekraftig og klimarobust fremtid. Dette skiftet er avgjørende både for å håndtere klimakrisen og for å nå bærekraftsmålene.

grafisk-youthlead
FNs ungdomsutsendings feirer den internasjonale ungdomsdagen i hele august med ungdomsovertakelser på sine kanaler i sosiale medier. Følg med på @UNYouthEnvoy på Twitter, Facebook, Instagram og TikTok. © The Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth.

Kjernen i det grønne skiftet er å integrere og utvikle grønn kompetanse i samfunnet. Grønn kompetanse omfatter kunnskap, evner, verdier og holdninger som er nødvendige for at mennesker skal bidra til en bærekraftig verden.

Grønn kompetanse er mer enn bare et navn, og går ofte under betegnelser som «fremtidskompetanse» og «grønn jobbkompetanse». Selv om disse ferdighetene er viktige for alle aldersgrupper, er de spesielt viktige for unge mennesker på grunn av deres potensial til å drive det grønne skiftet.  

Samtidig som vi gir ungdom mulighet til å skaffe seg meningsfylte jobber og økonomisk vekst, er det viktig at de utvikler grønne ferdigheter. Denne innsatsen passer godt med målene i bærekraftsmål 8 og det sentrale temaet for den internasjonale ungdomsdagen 2023.

Les også: Verdensdagen for ungdomsferdigheter: Kompetanse for fremtiden 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19