Generalsekretærens budskap på Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker

0
619
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

21. November 2010 

På verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker går våre tanker til de 1,3 millioner mennesker som har mistet livene sine i trafikkulykker, og vi viser vår fortsatte engasjement i iverksettelsen av preventive tiltak.

Mange tragedier kan unngås ved iverksettelsen av enkle grep som ikke bare kommer individer og familier til gode, men hele samfunn.

Skader og dødsfall grunnet trafikkulykker har fått mer oppmerksomhet, og myndigheter verden over har iverksatt flere tiltak enn tidligere. Tidligere i år erklærte FNs generalsforsamling 2010 som FNs tiår for veisikkerhet, en erklæring som baner vei for global aksjon. Jeg oppfordrer alle FNs medlemsland, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn, næringslivsledere og lokale ledere til å forsikre at det blir igangsatt tiltak. Myndigheter burde utarbeide en nasjonal plan for hvordan veisikkerheten kan bedres når tiåret for veisikkerhet blir offisielt lansert 11. mai 2011.

FNs organ for trafikksikkerhet publiserer snart en global strategi som omfatter tiltak for å bedre veisikkerhet og kjøretøy, øke bevisstheten til kjørere og fotgjengere og styrke livreddende tjenester.

Jeg har oppfordret alle FN ansatte til å praktisere veisikkerhet, bruke setebeltet, respektere fartsgrenser og unngå bruk av mobiltelefon og andre distraksjoner når de kjører.

Dersom alle gjør en innsats og iverksetter de nødvendige tiltak for å bedre veisikkerheten kan vi spare mange liv.