Livmorhalskreft: Fremskritt og behov for handling

Måneden for Livmorhalskreft i 2024 setter fornyet fokus på de vedvarende globale konsekvensene av livmorhalskreft.

Til tross for at kreft kan forebygges og behandles, er konsekvensene fortsatt betydelige. Særlig i lav- og mellominntektsland, der nesten 90 % av tilfellene og dødsfallene forekommer. De svimlende tallene for livmorhalskreft i 2020 der 604 000 kvinner fikk diagnosen og 342 000 mistet livet. Dette understreker det presserende behovet for økt bevissthet og intervensjon. Livmorhalskreftmåneden er en viktig anledning til å dele kunnskapsbasert informasjon, fremme HPV-vaksinasjon. Screening og understreke betydningen av WHOs globale initiativ for eliminering av livmorhalskreft.

Folkehelseproblem

For å utrydde livmorhalskreft som et folkehelseproblem innen 2100 må landene opprettholde en forekomst på under 4 nye tilfeller per 100 000 kvinner årlig. Dette ambisiøse målet er avhengig av tre viktige pilarer og deres respektive mål:

Vaksinasjon: Sikre at 90 % av jentene får full HPV-vaksinasjon innen de fyller 15 år.

Screening: Implementere screeningtester med høy ytelse for 70 % av kvinnene innen 35 års alder og igjen innen 45 års alder.

Behandling: Behandle 90 % av kvinnene med forstadier til kreft og behandle 90 % av kvinnene med invasiv kreft effektivt.

Det er avgjørende at alle land når disse 90-70-90-målene innen 2030. Denne strategiske tilnærmingen tar sikte på å sette landene i stand til å eliminere livmorhalskreft helt innen utgangen av dette århundret. Disse målene innebærer en omfattende og proaktiv innsats for å håndtere de viktigste aspektene ved forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i kampen mot livmorhalskreft.

Ved inngangen til måneden for  livmorhalskreft i 2024 understreker IARC nødvendigheten av en vedvarende innsats. Instituttet forplikter seg til å dele evidensbasert informasjon, fremme HPV-vaksinasjon og støtte WHOs globale initiativ for eliminering av livmorhalskreft.

For å lære mere, besøk: IARC (@IARCWHO) / X (twitter.com) og IARC – International Agency for Research on Cancer / World Health Organization | LinkedIn.

Les mere på: Cervical Awareness Month 2024

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19