Med millioner av liv på spill

0
679
WFP

WFP
15.01.13 Som lederen av nødhjelpssoperasjoner for FNs Sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) leder John Ging hjelpearbeidet i et økende antall humanitære kriser verden rundt – alt fra matmangel og politisk uro i Afrikas Sahel til den pågående konflikten i Syria.

Ging, en veteran med erfaring fra globale brennpunkt som Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), Kosovo og Gaza, snakket med UN News Centre for å fremheve de humanitære utfordringene OCHA står ovenfor i det nye året og hvordan FN planlegger å takle dem.

Hvordan ser den globale humanitære situasjonen ut i dag?
John Ging: Vi har flere kriser som oppstår som følge av klimaendringer i områder som Sahel på tvers av hele regionen til Afrikas Horn. Så har vi oversvømmelser i for eksempel Filippinene, noe vi også var vitne til i USA. I mange andre land er det konflikt: Sudan og Sør-Sudan, DR Kongo, Afghanistan, Jemen. I Midtøsten er så klart Syria den mest synlige konflikten, men vi må ikke glemme land som Den sentralafrikanske republikk, Tsjad og så videre. Det er så mange land rundt i verden i konflikt og mennesker mister livet på daglig basis i økende antall.

Vi er nødt til å få med oss flere donorer i denne kampen.

Med så mange kriser verden rundt, hvordan klarer OCHA å gi hjelp til alle disse menneskene?
John Ging: OCHAs oppgave er å koordinere den humanitære innsatsen og det første som må gjøres er å formidle behovet til de som er rammet. Vi har nettopp lansert en global appell for 2013. Dette tilsvarer et rop om hjelp fra 51 millioner mennesker i nød verden over. Vi trenger 8,5 millioner dollar. Over 16 land er rammet og bistandsinnsatsen involverer 520 hjelpeorganisasjoner.  Så OCHA formidler størrelsen, omfanget og bredden av situasjonen i håp om en sjenerøs respons, fordi ellers kan titusener miste livet og millioner forbli i nød.

Hvordan gikk koordinasjonen av innsatser i 2012?
John Ging: I 2012 spurte vi om 5,3 billioner på verdensbasis og 60 prosent ble finansiert. Vi jobbet veldig hardt med donorsamfunnet. Donorene som tradisjonelt sett donerer mest til nødhjelp er selv fanget opp i den globale finanskrisen. Så deres utfordring – å fortsette å gi støtte – har vært utrolig og viser hvor dedikerte de er. Men jeg må innrømme at vi ikke har klart å utvide donorbasen til det omfanget vi trenger. Og det er derfor det er et betydelig underskudd.

ging ocha afghan april 2012

Hva ser du for deg i forhold til donorfinansiering i 2013?
John Ging: Vi trenger mer penger. Og vi trenger nye donorer.

Situasjonen i Syria ser ut til bli verre. Hvor stor innvirkning tror du OCHA kan ha i landet?
John Ging: Det humanitære samfunnet i Syria sliter. Behovene fortsetter å vokse. Antallet folk i nød har økt fra 2,5 millioner til over 4 millioner mennesker de siste par månedene. Antallet av flyktninger har fordoblet. Det er nå over 500.000 flyktninger i nabolandene. Og situasjonen blir stadig verre.

Antallet av internt fordrevne mennesker i Syria har økt fra 1,2 millioner til 2 millioner. Det viser omfanget av problemet og hvor vanskelig det er å overleve innenfor Syria. De må flytte fra konfliktområdene som stadig vokser.

Afrikas Sahel-region står ovenfor en rekke utfordringer som har ført til humanitære problemer, inkludert usikkerhet og politisk uro. Hvordan møter OCHA disse utfordringene?
John Ging: Den største utfordringen i hele Sahel er matmangel som følge av tørken. Dette preger alle disse landene. Så en enorm innsats er i gang, ikke bare i form av nødhjelp men også utvikling, oppbygning av motstandsdyktige samfunn så de kan bedre takle tørke – bedre vannforvaltning, bedre kunstig vanning, bedre utvalg i avling og bedre forhold for dyr. Alt dette hjelper samfunn til å bedre håndtere forandringer. Det er godt samarbeid mellom nasjonale regjeringer og internasjonale organisasjoner. Vi er enige om prioriteringene. Vi er enige om fremgangsmåten. Og vi gjør fremskritt.

Konflikten i Mali og strømmen av flyktninger til nabolandene har forstørret utfordringen. De over 200.000 internt fordrevne i Mali er også en ytterlig utfordring i et land som allerede var fanget opp i en matmangelkrise. Og så må vi ikke glemme at Sahel også påvirkes av grenseoverskridende kriminalitet, våpenhandel og menneskehandel. Det er en hel rekke utfordringer som undergraver utviklingen og stabiliteten i Sahel-regionen som også må tas hensyn til.