Hvorfor er det viktig med en klimaavtale?

0
738

Klimaforandringene er en av de mest fundamentale utfordringene som menneskeheten har stått overfor. Det finnes overveldende vitenskapelige bevis på at klimaforandringene vil true økonomisk vekst og langsiktig velstandsutvikling, så vel som selve overlevelsen til de mest sårbare befolkningsgruppene.

Det er indikasjoner på at hvis utslippene fortsetter å øke med den nåværende hastigheten, og det tillates at utslipp dobles i forhold til preindustrielle nivåer, så vil verden stå overfor en gjennomsnittlig temperaturøkning på 3 °C dette århundret. Dette scenarioet innebærer alvorlige innvirkninger som økning i havnivået, skifte i vekstsesonger, og økning i hyppigheten og intensiteten i ekstremvær, med storm, oversvømmelse og tørke.

FNs klimaforhandlinger gir en historisk mulighet til å iverksette internasjonal handling mot forandringene. En omfattende, ambisiøs og effektiv avtale er essensiell for å en global forandring mot grønn økonomisk vekst, og fremfor alt for å hjelpe verden, særlig de mest sårbare, til å tilpasse seg de innvirkningene som nå er uunngåelige.

Hvorfor må verden handle som én?

Å håndtere klimaforandringene med bestemt hånd er viktig for å sikre bærekraftig utvikling, fattigdomsutryddelse, og for å sikre økonomisk vekst. Forskning viser at å handle nå vil være det mest kostnadsbesparende.

Strenge utslippsreduksjoner trengs for å holde globale temperaturøkninger og andre klimaforandringer på en lavest mulig nivå.

I følge det internasjonale energibyrået, IEA (International Energy Agency), vil det globale behovet for energi øke med 55 % innen 2030. I perioden frem til 2030 vil infrastruktur for energileveringer verden over kreve investeringer på 26 billioner dollar, hvorav rundt halvparten vil være investeringer i utviklingsland. Hvis verden ikke klarer å gjøre disse investeringene grønne gjennom å investere i klimavennlig teknologi, vil utslippene øke med 50 % innen 2050, istedenfor at de reduseres med 50 % slik forskning krever.

En global avtale om klimaforandringer må sette på plass rammeverket som vil gjøre det mulig for verden å foreta en overgang til klimavennlig, grønn global vekst. For å oppnå dette må regjeringene forplikte seg til forhandlinger på en nytt nivå og etterfølgende umiddelbar handling.

Kilde: http://unfccc.int/press/fact_sheets/items/4976.php

http://www.iea.org/