Verdens helsedag 2008: Klimaendringer med helsekonsekvenser

0
676

Verdens helsedag markerer opprettelsen av Verdens helseorganisasjon (WHO), og finner sted den 7. april. Hvert år velges det ut et helserelatert tema, som skal sørge for økt fokus og oppmerksomhet på et viktig område innen global helse. I år ønsker man å rette dette fokuset på hvordan helse kan beskyttes mot de mangfoldige effektene av klimaendringer.

Gjennom økt samarbeid står det internasjonale samfunnet bedre rustet til å takle helseutfordringer verden over, også klimarelaterte. Eksempler på slikt samarbeid kan være økt og styrket kontroll av smittsomme sykdommer, tryggere bruk av stadig minskende vannressurser, samt koordinering av helserelatert arbeid i nødssituasjoner.

Klimaendringer kan potensielt påvirke helse på flerfoldige måter. Noen av eksemplene som nevnes på WHO’s nettsider er når geografiske grenser for enkelte smittsomme sykdommer forflyttes, samt sesongmessige endringer for disse sykdommene. Dette kan igjen gi forstyrrelser i matproduserende økosystem, i tillegg til å øke hyppigheten av ekstremvær som orkaner.

Ofre for jordskjelvet i Pakistan 8. oktober 2005 ved Abbas-sykehuset i Muzaffarabad. Sykehuset driftes av WHO. Bilde hentet fra FNs sider.