Menneskehandel: Fortsatt en lang vei å gå

Ifølge den Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er fortsatt rundt 20,9 millioner mennesker i verden ofre for tvungen arbeidskraft, her også inkludert seksuell utnyttelse. Menneskehandel ødelegger derfor millioner av liv årlig da det fratar mennesker deres rettigheter, knuser drømmer, og gir millioner av mennesker en følelse av å bli fratatt verdigheten. Lørdag 30. juli er den internasjonale dagen mot menneskehandel.

Hva er menneskehandel?

Ung arbeider i Bangladesh
Barnearbeid er fortsatt utbredt i store deler av verden. Her fra Bangladesh. Foto: ILO

Menneskehandel er rekruttering, transport, overføring, opprettholdelse eller mottak av mennesker gjennom makt eller bedrageri, med sikte på å utnytte dem for profitt. Mennesker i alle aldre og fra alle bakgrunner bli ofre for denne forbrytelsen, som skjer i alle regioner i verden. Menneskehandlerne bruker ofte vold eller bedragerske arbeidsbyråer og falske løfter om utdanning og jobbmuligheter for å lure og tvinge ofrene sine.

Urovekkende tall

Den internasjonale arbeidsorganisasjons tall viser at 11,4 millioner kvinner og jenter, og 9,5 millioner menn og gutter er utsatt for tvangsarbeid. 5,5 millioner av disse er barn.

Menneskehandel
Foto: UNODC

Majoriteten av de som er utsatt for seksuell utnyttelse er kvinner, men også 35% av annet tvungen arbeid. Disse tallene gjør kvinner og barn ekstra sårbare for å bli utsatt for menneskehandel. I Afrika og Sør-Asia er det tvungen arbeidskraft som står for det meste av menneskehandelen, mens man i mesteparten av Europa, Nord- og Sør-Amerika og Sørøst-Asia har større tall av mennesker som er seksuelt utnyttet.

Generalsekretæren opprørt

FNs generalsekretær António Guterres var tydelig opprørt da han kom med en uttalelse i forbindelse med den internasjonale dagen mot menneskehandel. Årets tema for dagen er «Bruk og misbruk av teknologi». Guterres forklarer teknologi har gjort det vanskeligere for mennesker utsatt for menneskehandel blant annet da de konstant kan overvåkes og ulovlig innhold som for eksempel overgripsmateriale kan spres fort via det «mørke nettet». I følge FNs kontor for narkotika og kriminalitet har det også vært en trend for kriminelle å finne nye offer for menneskehandel på Internett de siste årene.

Likevel understreker generalsekretæren at vi må benytte oss av teknologi også for å bedre forholdene for de utsatte. Teknologi kan trossalt i stor grad brukes til å bekjempe menneskehandel.

«Vi trenger at myndigheter, regulatorer, bedrifter og sivilsamfunn går sammen for å investere i politikk, lover og teknologibaserte løsninger som kan identifisere og støtte ofre, lokalisere og straffe gjerningsmenn og sikre et trygt, åpent og sikkert internett for alle.»

Blue Heart Campaign

Blue Heart Campaign

FNs kontor for narkotika og kriminalitet introduserte «Blue Heart Campaign» i 2009. Dette er et globalt initiativ for å gjøre mennesker bevisste på samt bekjempe menneskehandel og dens innvirkning på samfunnet. Kampanjens formål er å oppmuntre til engasjement fra myndigheter, sivilsamfunn, bedriftssektoren og enkeltpersoner, for å inspirere til handling og bidra til å forhindre denne avskyelige forbrytelsen.

Det blå hjertet blir i økende grad anerkjent som det internasjonale symbolet mot menneskehandel, og representerer tristheten til de som er utsatt samtidig som det minner oss om det kalde hjertet til de som kjøper og selger medmennesker.

Kampanjen lar folk vise sin solidaritet med ofrene for menneskehandel og øke deres synlighet ved å bære det blå hjertet.

Donasjoner til Blue Heart-kampanjen går til FNs frivillige fond for ofre for menneskehandel, som gir viktig bistand og beskyttelse til ofrene for menneskehandel gjennom spesialiserte organisasjoner over hele verden.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19