Menneskehandel – vår tids slaveri.

0
1021
NOT for sale: human trafficking/Ira Gelb/ (CC BY-ND 2.0)

NOT for sale: human trafficking/Ira Gelb/ (CC BY-ND 2.0)

18. OKTOBER, 2013 – Menneskehandel er vår tids slaveri. Det er en alvorlig forbrytelse og brudd på menneskerettighetene. Menneskehandel inntreffer i dag over hele verden og rammer de fleste land, enten som opprinnelses-, transitt eller destinasjonsland. For å øke bevisstheten og for å motarbeide menneskehandel markeres den europeiske dagen mot menneskehandel i dag for 7 året på rad.

Den svenske innenrikspolitiske kommisjonær for EU, Cecilia Malmström, forklarte i et intervju med Kypros kringkasting samarbeid at selv om slaveri ble avskaffet for flere år siden, i teorien, er hundretusenvis av mennesker offer for menneskehandel til EU eller innad i EU. «Sårbare kvinner og menn, gutter og jenter omsettes og handles med, de fleste for seksuell utnyttelse, men også som tvunget arbeidskraft, organsalg…tvunget ekteskap, tigging, stjeling og illegal adopsjon» sa hun.

Den årlige rapporten fra US Department of States: 2012 trafficking in persons report, konkluderte med at Sverige, Danmark, Norge og Finland er transitt og desitnasjonsland for menneskehandel. De fleste ofre for menneskehandel i de nordiske landene arbeider i sexindustrien, byggebransjen, renholdsbransjen eller restaurantbransjen. «Personer som er offer for menneskehandel blir ofte tvunget til å arbeide for å betale ned gjeld eller med livstruende trusler» stadfester rapporten.

Malmström benyttet muligheten til å kommentere rapporten, spesielt situasjonen i Kypros, som hun betegner som en forlegenhet. Kypros holder for tiden det roterende presidentskapet i EU og holder andreplass på listen over land å ‘følge med på’, gitt i rapporten, begrunnelsen er: «Myndighetene på Kypros oppfyller ikke minimumskravene satt for å eliminere menneskehandel, selv om de har gjort signifikante forsøk.»

Noen fremskritt har funnet sted, men det er fortsatt rom for forbedring. Malmström forklarte at et koordinert initiativ trengs for å effektivt adressere det forferdelige fenomenet menneskehandel. Hun la også til at et godt steg på veien er EU-kommisjonens adoptering av the EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings (2012-2016). Ett sett konkrete og praktiske tiltak som hun mener må implementeres i alle medlemsland.