Utilstrekkelig fremgang på klimaområdet: Det haster med tiltak

Den nye «Global Stocktake Report» fra FNs klimapanel viser at de nasjonale klimahandlingsplanene fortsatt har utilstrekkelige fremgang for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius og oppfylle målene i Parisavtalen.

«Dagens rapport viser at regjeringene samlet sett tar små skritt for å avverge klimakrisen. Og den viser hvorfor regjeringer må ta dristige skritt fremover på COP28 i Dubai for å komme på rett spor», sa Simon Stiell, FNs klimasjef, den 14. november. Han legger til: «Dette betyr at COP28 må bli et tydelig vendepunkt. Regjeringene må ikke bare bli enige om sterkere klimatiltak, men også begynne å vise nøyaktig hvordan de skal gjennomføres.»

Den globale statusrapporten

Kartleggingen er ment å danne grunnlaget for den neste runden med klimahandlingsplaner under Parisavtalen. Denne er kjent som nasjonalt bestemte bidrag, eller «NDC-er», og viser svært liten fremgang. Den viser også at det finnes et stort utvalg av verktøy og løsninger. «Milliarder av mennesker forventer at regjeringene deres tar denne verktøykassen i bruk», sier Stiell. De nyeste forskningsresultatene fra FNs klimapanel (IPCC) viser at klimagassutslippene må reduseres med 43 % innen 2030. Sammenlignet med nivået i 2019. Dette er avgjørende for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader innen utgangen av dette århundret og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Rapporten viser ingen rask nedadgående utslippstrend. I 2030 forventes utslippene å være 2 % lavere enn i 2019. Noe som understreker at de globale utslippene vil nå toppen i løpet av dette tiåret.

En katalysator for COP28-agendaen «Dagens synteserapport om nasjonale klimaplaner understreker behovet for at vi må handle med større ambisjoner og handle raskt for å nå målene i Parisavtalen. «Det er rett og slett ikke tid til forsinkelser», sa Dr. Sultan Al Jaber, utpekt president for COP28 den 14. november.

Presidenten for COP27 og Egypts utenriksminister Sameh Shoukry sa: «I Sharm El-Sheikh diskuterte lederne flere initiativer som kan hjelpe oss med å nå dette målet, samt hjelpe landene i Sør med å tilpasse økonomiene sine deretter. Vi må holde fremdriften oppe, for det er ingen tid å miste fokus på målet.» FNs klimakonferanse (COP28) finner sted i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember i år. Du finner mer informasjon her: her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19