Menneskerettigheter i Norge satt under lupen av FN

0
706
HRCommission

  HRCommissionGenève – Tilstanden til menneskerettighetene i Norge vil bli satt under lupen mandag 24. Oktober, av FNs Menneskerettighetskommisjon i et møte som vil bli direkte overført på nettet.   Som en av de 167 statene som er del av den Internasjonale Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter, som er en av de viktigste internasjonale menneskerettighetsavtalene, vil Norge måtte undergå jevnlige undersøkelser av hvordan menneskerettighetene blir oppfylt i Norge. Norge ble sist gjennomgått av Komiteen i 2006.

I møter som vil finne sted på mandag 24. Oktober, fra kl 15.00 til 18.00 og på tirsdag 25. Oktober fra kl 10.00 til 13.00 (Genève tid), vil Komiteen, som består av 18 uavhengige eksperter, starte en dialog med den norske delegasjonen om spørsmål rundt fremmingen av og beskyttelse av menneskerettigheter i Norge.

Norges myndigheter har allerede levert en rapport om Norges implementering av sine menneskerettighetsforpliktelser til Komiteen. Også flere ikke-statlige organisasjoner har sendt sine rapporter til Komiteen.

Direkte webcast av dialogen kan følges her:
http://www.ustream.tv/channel/un-human-rights-committee.

Konklusjonen fra Menneskerettighetskommisjonen om Norge vil blir gjort tilgjengelig 3. November her:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs103.htm, hvor intervjuer med medlemmene av Komiteen kan arrangeres.


For å lære mer om Menneskerettighetskommisjonen, besøk: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

For å lære mer om den Internasjonale Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter, besøk
 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

For videre informasjon og media henvendelser kontakt Ravina Shamdasani (+ 41 22 917 9310 / [email protected]) eller Xabier Celaya (+41 22 917 9383 / [email protected])  

Følg FNs Høykommissær for Menneskerettigheter på sosiale medier:
http://www.facebook.com/unitednationshumanrights og https://twitter.com/unrightswire

 

Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré