Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for avskaffelsen av fattigdom 17. oktober 2010

0
598
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

17. oktober 2010

Hovedtemaet i årets markering av internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom er skikkelig arbeid, meningsfyll sysselsetting, og inntekt. Dette kan oppsummeres i et ord: jobb.

Skikkelig og produktivt arbeid er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom og sikre at mennesker er selvforsynt.

Over halvparten av verdens befolkning er sårbare i arbeidsmarkedet.  De mangler formelle arbeidskontrakter, sosial sikkerhet og tjener ofte for lite til å brødfø sine familier eller å bedre sin økonomiske situasjon. Som et resultat av den globale finanskrisen lever 64 millioner mennesker i fattigdom og antallet arbeidsledige har steget med 30 millioner siden 2007.

Hvordan kan vi bygge bro mellom fattigdom og sysselsetting? Vi må investere i økonomiske og sosiale politiske strategier som fremmer opprettelsen av flere arbeidsplasser; fremmer ordentlige arbeidsforhold og bedrer sosial sikkerhet. Tilgang på utdanning, offentlige helsetjenester og opplæring er også viktig.

I tillegg må vi fokusere spesielt på sysselsetting av ungdom. Det er tre ganger større sjanse for at ungdom går arbeidsledige enn voksne. I fjor var mer en 81 millioner ungdom arbeidsløse, det høyeste tallet noen gang. Sysselsetting er en forutsetning for at ungdom har fremtidshåp.   

Under FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York forrige måned, utarbeidet verdens ledere en global strategi for å bekjempe fattigdom. Til tross for fremgang mange steder i verden, er det fortsatt over hundre millioner mennesker som befinner seg i forferdelig levekår og mangler tilgang på grunnlegende tjenester. For å endre dette bildet er det viktig å fokusere på bekjempelsen av fattigdom, styrke økonomien og bygge fredlige og stabile samfunn. Økonomisk usikkerhet og økonomiske nedgangstider er ikke unnskyldninger for å gjøre mindre. De er heller gode grunner for å gjøre mer.

På denne dag for avskaffelsen av fattigdom oppfordrer jeg alle til å la de fattiges stemmer bli hørt, og la oss gjøre en innsats for å skape flere arbeidsplasser og trygge arbeidsforhold verden over.

La oss skape en verden som kan tilby skikkelig arbeid til alle.