Hver tredje jente gift innen hun er atten

0
636
flicka

flicka

11. oktober 2012. Hver tredje kvinne i verden er gift innen fylte 18 år, og av disse giftet en tredjedel seg allerede innen de fylte 15.

Jenter som giftes vekk er fokuset til årets internasjonale dag for jentebarn, som markeres for første gang 11. oktober.

Dagen vil sette søkelys på jenter som giftes vekk, noe som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og påvirker alle aspekter av ei jentes liv. For jenter innebærer det å gifte seg å bli frarøvet sin barndom, å få skolegangen utskutt eller avbrutt og fremtidsmulighetene snevret inn. Det øker også faren for å bli offer for vold og misbruk. Dette setter liv og helse i fare og utgjør dermed et hinder for oppnåelsen av nær sagt alle FNs tusenårsmål og utviklingen av sunne samfunn.

– Slike giftemål innebærer en skilsmisse fra jentas muligheter. Det går på akkord med helse, gjør jentene mer utsatt for vold og misbruk, og resulterer i tidlige og uønskede graviditeter – en ofte livsfarlig risikofaktor, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin uttalelse.
– Hvis en mor er under 18 år, er risikoen for at barnet hennes dør i sitt første leveår 60 prosent høyere enn risikoen til et barn født av en kvinne som er over 19 år.

I utviklingsland er 90 prosent av alle de som føder når de er mellom 15 og 19 år gamle, gift, og komplikasjoner i forbindelse med graviditet er hovedårsaken til dødsfall blant jenter i denne aldersgruppa.  

Jenter med lite utdanning har større risiko for å giftes vekk tidlig, og å gifte seg som barn har i praksis vist seg å være slutten på jentenes skolegang. Jenter med videregående utdanning har derimot seks ganger mindre risiko for å giftes bort mens de ennå er barn, noe som gjør utdanning til en av de beste strategiene for å beskytte jenter og bekjempe barnebortgifte. Ifølge en ny rapport fra Plan er det imidlertid 39 millioner jenter som ikke får gå på ungdomsskolen.