Menneskerettigheter: mulige forbytelser mot menneskeheten i Xinjiang

FNs høykommissær for menneskerettigheter anser at menneskerettighetsbrudd mot uigurene i Xinjiang-regionen i Kina «kan utgjøre internasjonale forbrytelser, spesielt forbrytelser mot menneskeheten».

Høykommissæren for menneskerettigheter utstedte i går en vurdering av menneskerettighetsbekymringer i den autonome regionen Xinjiang i Kina.

Vurderingen ble igangsatt etter alvorlige påstander om menneskerettighetsbrudd mot uigurer og andre hovedsakelig muslimske minoriteter som vakte oppsikt hos FNs høykommissær for menneskerettigheter i slutten av 2017. Dette ble sett i sammenheng med den kinesiske regjeringens politikk og deres tiltak for å bekjempe «terrorisme og ekstremisme».

Vurderingen er basert på en grundig gjennomgang av dokumentert materiale som høykommissæren har fått tilgang til, hvor troverdigheten er vurdert i samsvar med standard menneskerettighetsmetodikk.

Rapporten konkluderer med at «alvorlige menneskerettighetsbrudd har blitt begått i Xinjiang i sammenheng med regjeringens anvendelse av anti-terrorisme og anti-«ekstremisme»-strategier.»

«Omfanget av vilkårlig og diskriminerende internering av uigurer og andre muslimske grupper, i henhold til lov og politikk, i sammenheng med begrensninger og fratakelse generelt av grunnleggende rettigheter individuelt og kollektivt, kan utgjøre internasjonale forbrytelser, spesielt forbrytelser mot menneskeheten.»

FNs høykommissær for menneskerettigheter oppfordrer Kina til å løslate alle mennesker som er vilkårlig frarøvet sin frihet i Xijang og gir oppfølgning til ofre for menneskerettighetsbrudd. FN oppfordrer Kina til å umiddelbart lette på alle truslene uigurer og andre hovedsakelig muslimske minoriteter står ovenfor.

Den fulle rapporten utstedt av FNs høykommissær for menneskerettigheter kan leses her.

Se også FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19