Menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea må granskes

0
1588
Pillay


Pillay
14.01.13 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, oppfordrer i dag verdenssamfunnet til å ta et krafttak for å takle menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea.

“Det var visse forhåpninger at en ny leder kom til å medføre positive fremskritt med hensyn til menneskerettigheter”, sier Pillay i en melding fra sitt hovedkvarter i Genève i Sveits. “Men et år etter at Kim Jong-un kom til makten ser vi så og si ingen tegn til forbedring”. Hun er også bekymret for at det internasjonale fokuset på Nord-Koreas atom- og rakettprogram overskygger brudd på menneskerettigheter i landet.

I desember møtte høykommissæren to overlevende fra landets nettverk av politiske fangeleirer der det er anslått at rundt 200.000 mennesker er innesperret. “De beskrev et system som representerer selve motsetningen til internasjonale menneskerettighetsnormer”, sier hun og legger til at “selvpålagt isolasjon har latt regjeringen misbehandle sine borgere i en grad som burde vært utenkelig i vårt århundre”.

“Fangeleirsystemet straffer ikke bare personer for lovmessige og fredelige aktiviteter – som for eksempel å uttrykke regimekritiske meninger – det innebærer også ustyrlig voldsbruk, inkludert tortur, vilkårlige henrettelser, voldtekter, slavearbeid og former for kollektiv avstraffelse som kan sidestilles med forbrytelser mot menneskeheten”, sier Pillay.

Høykommissæren forlanger at verdenssamfunnet tar et sterkere tak siden Nord-Koreas regjering ikke viser seg villig til å samarbeide for å forbedre situasjonen. En god start kunne være å etablere en uavhengig internasjonal granskingskommisjon.

Ifølge Pillay er “en grundig gransking av en av de verste, minst forståtte og minst rapporterte menneskerettighetssituasjonene i verden ikke bare rett og rimelig, men også sannelig på tide”.