Marta Santos Pais utnevnt som FNs spesialrepresentant på vold mot barn

0
745

Generalsekretæren har utnevnt portugisiske Marta Santos Pais som hans spesialrepresentant på vold mot barn. Utnevnelsen kommer som følge av en anbefaling i en FN-studie om vold mot barn, og etter anmodning fra generalforsamlingen. Santos Pais blir utnevnt for en periode på tre år.

Med mer enn 25 års erfaring fra arbeid med menneskerettigheter og sitt sterke engasjement for barns rettigheter, er Marta Santos Pais godt rustet for sin nye stilling. Hun er på nåværende tidspunkt sjef for UNICEFs Innocenti Research Center.