Menneskerettighetssjef til Trump: Avvis de falske fortellingene

FNs høykommissær for menneskerettigheter oppfordrer President Donald Trump til å «avvise de falske fortellingene.»

I en pressemelding uttalte Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, at hun var dypt bekymret over onsdagens angrep på den amerikanske kongressen. I følget Bachelet viser angrepet at politiske lederes hatefulle retorikk, samt den aktive bevisste fordreiningen av fakta, har ødeleggende konsekvenser.

Foto: Louis Velazquez/Unsplash

«Vi oppfordrer ledere på tvers av det politiske spektrum, inkludert den amerikanske presidenten, til å avvise de farlige falske fortellingene, og sammen oppfordre tilhengerskarene til å gjøre det samme,» uttalte Bachelet. Videre påpekte hun at rapportene om trusler, og voldsutøvelse mot mediene som var til stede under angrepet, skal «være gjenstand for en grundig etterforskning og eventuell rettsforfølgelse.»

Les mer her:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19