Migrasjon må virke for alle 

I dag bor flere mennesker enn noen gang i et annet land enn det de ble født i. Mens mange selv velger å migrere, er det mange som migrerer av nødvendighet. På Den internasjonale migrasjonsdagen oppfordret FNs generalsekretær ledere og mennesker over hele verden til å “få migrasjon til å fungere for alle».

Gjennom hele menneskets historie har migrasjon vært et modig uttrykk for individets vilje til å overvinne motgang og leve et bedre liv. I dag har globalisering, sammen med fremskritt innen kommunikasjon og transport økt antallet mennesker som har lyst og kapasitet til å flytte til andre steder. I 2019 nådde antallet migranter globalt anslagsvis 272 millioner, 51 millioner mer enn i 2010.

Nye utfordringer, men også muligheter 

Denne nye epoken har skapt utfordringer og muligheter for samfunn over hele verden. Det understreker også den klare koblingen mellom migrasjon og utvikling, så vel som mulighetene det gir for samutvikling: den samordnede forbedringen av økonomiske og sosiale forhold i lokalsamfunnene de kommer fra og flytter til. 

– Migranter er integrerte medlemmer av samfunnet og de bidrar til gjensidig forståelse og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene de kommer fra og flytter til, sa FNs generalsekretær António Guterres i sin melding på Den internasjonale migrasjonsdagen. 

Generalsekretæren la videre vekt på en lik beskyttelse av alle menneskerettigheter for alle migranter.

– En sikker, ryddig og regelmessig migrasjon er i alles interesseNasjonale prioriteringer om migrasjon oppnås best gjennom internasjonalt samarbeid. Alle migranter har rett til lik beskyttelse av alle menneskerettigheter. Disse prinsippene er nedfelt i Global Compact for Safe, Ordly and Regular Migration.

Ubeskrivelige vanskeligheter 

Det er et stadig økende fokus på migrasjon i verden i dag. Blandet med elementer av uforutsigbarhet, krise og kompleksitet, krever utfordringene og vanskelighetene med internasjonal migrasjon økt samarbeid og kollektiv handling mellom land og regioner.

Guterres fremhevet at migranter ofte møter ubeskrivelige vanskeligheter som et resultat av politiske beslutninger som bygger mer på frykt enn fakta.  

– På Den internasjonale migrasjonsdagen oppfordrer jeg ledere og mennesker overalt til å bringe Global Compact til live, slik at migrasjon fungerer for alle, avsluttet Guterres. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19