De «tre millionene»

0
754


24. MARS 2014 – Tuberkulose er mulig å behandle, men av de 9 millionene som blir smittet hvert år blir nesten 3 millioner «oversett» av helsevesenet. Dette gjør at tuberkulose er den sykdommen med singulær infeksjonskilde som tar livet av flest mennesker på verdensbasis, kun overgått av HIV/AIDS. Året Verdensdag for tuberkulose søker å nå ut til disse «tre millionene».

Tuberkulose er mest vanlig blant unge voksne, men alle aldersgrupper er i risikosonen og kan bli utsatt for smitte. Sykdommen forekommer i størst grad i utviklingsland, hvor 95 % av de rapporterte smittetilfellene og dødsfallene forekommer. Majoriteten av disse bor i verdens fattigste, mest sårbare lokalsamfunn, og tilhører marginaliserte grupper som flyktninger, internt fordrevne, migrerende arbeidstakere, innsatte, urbefolkning, etniske minoriteter og rusavhengige. I dag forener Verdens helseorganisasjon og Stop TB Partnership sin innsats for å spre kunnskap om byrdene som følger av tuberkulose verden over og situasjonen i forhold til forebygging og behandling.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har uttalt at behandlingen av denne sykdommen gagner hele verden og at «ivaretakingen av de 3 millionene som ikke får den behandlingen de trenger vil føre til en bedre fremtid for hele menneskeheten».

I tillegg til Verdensdagen for tuberkulose er det i dag også Den internasjonale dagen for retten til å fortelle sannheten om grove menneskerettighetsbrudd og ofres verdighet. Retten til å fortelle sannheten om grove menneskerettighetsbrudd er en umistelig og autonom rettighet. Den er knyttet til ansvaret og plikten stater har til å beskytte og sikre menneskerettigheter, til å utføre effektive undersøkelser av brudd som blir begått og til å garantere gjenopprettelse etter brudd.

På denne dagen ønske generalsekretæren å oppfordre det internasjonale samfunn «tilå hjelpe ofre, deres familier og samfunn om å forstå deres rett til å fortelle sannheten og beskytte de som kjemper for å sikre at sannheten kommer frem».