#norskrasisme? Ny FN rapport tar for seg rasediskriminering i Norge

0
750
#norskrasisme tweets fra Warsan Ismail, Student. Informasjonsansvarlig i Somalisk Studentforening.

#norskrasisme tweets fra Warsan Ismail, Student. Informasjonsansvarlig i Somalisk Studentforening.
5. DESEMBER, 2013 – Diskriminering grunnet etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion eller tro eksisterer fortsatt i det norske samfunnet.  Kampanjen #norskrasisme har rettet nytt fokus på diskriminering grunnet hudfarge eller nasjonalitet. Medisinstudenten Warsan Ismail satte i gang en twitterstorm da hun delte noen av sine møter med norsk hvedagsrasisme under hashtaggen #norskrasisme.

Den nylig lanserte rapporten fra FNs rasediskrimineringskomité ser nærmere på det norske systemet, og kommer med flere konkrete anbefalinger og tiltak som kan hindre eller minske rasediskriminering.

Rapporten ble utarbeidet for å vurdere hvordan Norge inkorporererer FNs rasediskrimineringskonvensjon i norsk lov.

En av anbefalingene rapporten kommer med er å endre norsk lov slik at alle diskrimineringsbegrunnelser er dekket. I dag dekkes kun diskriminering grunnet etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller nasjonal opprinnelse, herkomst, hudfarge, språk, religion eller tro. Rase er dermed ikke inkludert.

Etter nærmere diskusjon kom komiteen frem til at rase ikke vil inkluderes i norsk lov, rapporten slår fast at: «I kampen mot rasisme er det viktig å avskaffe tanken om at mennesker kan kategoriseres i raser. Bruk av begrepet ‘rase’ i lovverket kan føre til en bekreftelse av et slikt tankesett.»

Rapporten forslår en forbedret statistisk oversikt over den etniske sammensetningen i Norge. Det er i dag seks offisielle minoriteter i Norge, men det er kun befolkningens nasjonalitet og fødested som registreres, det ble bestemt at det ikke skal bli gjort endringer i den statistiske oversikten av befolkningen. Flere av de offisielle minoritetene i Norge har yttrykt skepsis til slik statistikk, noe som kan begrunnes i den tidligere assimileringen av disse minoritetene.

Opp igjennom Norges historie har minoriteter fått ulik behandling, noe som gjør arbeidet rundt diskriminering svært viktig. Rapporten fra FNs rasediskrimineringskomité gir et nytt blikk på det norske lovverket, og kommer med forslag som kan bedre situasjonen og minske diskriminering, på alle grunnlag.

Debatten om norsk rasisme, og de mange historiene som ble delt på sosiale medier under #norskrasisme, viser tydelig at det fortsatt gjenstår arbeid når det kommer til fordommer og diskriminering i Norge.