Fordommer plager transpersoner

0
820
Photo / Flickr: Schuminweb 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo / Flickr: Schuminweb 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
10. JANUAR, 2014 – Mellom 1. januar 2008 og 31. oktober 2013 ble det rapportert 1374 drap av transpersoner i 60 land. Dette viser et signifikant vedvarende nivå av vold mot transpersoner. En ny rapport, forberedt for FNs utviklingsprogram (UNDP) undersøker og drøfter situasjonen til transpersoner over hele verden.

Over 78 % av de dokumenterte drapene ble utført i Sentral- og Sør-Amerika. Mange av ofrene ble brutalt voldtatt og torturert, kroppene deres lemlestet og forkastet. Majoriteten av de drepte, som har et kjent yrke, arbeidet som prostituerte.

Til tross for at FNs høykommissær for menneskerettigheter fortsetter å påpeke at stater har et klart ansvar for å beskytte alle deler av befolkningen mot diskriminering og overgrep, uavhengig av hvilket kjønn man identifiserer seg med, har det vært en økning i dokumenterte rapporter som tilsier at stater ikke opprettholder og beskytter menneskerettighetene til transpersoner. Det har også blitt registrert et økende antall rapporter som tilsier at stater ikke klarer å forsvare transpersoner mot overgrep fra tredjeparter, og unngår å sørge for at transpersoner har noen av de mest grunnleggende menneskerettighetene.

Det finnes ingen sikre tall på antallet transpersoner i verden i dag. Internasjonal litteratur peker på en trend som tilsier at når fordommer mot transpersoner minker, øker deres synlighet.

Transpersoner står overfor flere utfordringer. De har, for å ta et eksempel, et like stort behov for helsetjenester som andre grupper i samfunnet, men helsetjenestenes kapasitet til å identifisere helserisiko, beskyttende faktorer og helsemessige utfall for transpersoner er svært begrenset. Dette er i stor grad begrunnet det fåtall av undersøkelser som innhenter data om kjønnsidentitet.

For den store majoriteten av transpersoner, vil en medisinsk undersøkelse avsløre deres kjønnsidentitet, dette er noe som rutinemessig blir notert i legejournaler. Dette gjør transpersoner sårbare for uvitenhet og fordommer, noe som inkluderer deres frykt for voldelige represalier hvis helepersonell bryter taushetsplikten. UNDP arbeider med mange problemstillinger knyttet til transpersoners liv, men hovedfokuset har til nå vært på HIV og menneskerettigheter.

Det å være transperson minimerer ikke ens rett til å nyte fullt ut hele menneskerettighetspekteret. En juridisk, økonomisk og sosial marginalisering av transpersoner påvirker hvert et aspekt av deres liv.