Norden, likestilt? Visst, i år 2035

0
675
jämställdhet


jämställdhet
6. MARS, 2014 – Har du hørt om Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer? Ikke? Den speiler likestillingen i de nordiske landene basert om det er en mann eller kvinne som sitter i 24 ulike maktposisjoner i samfunnet.

For første gangen har et nordisk land nådd den høyeste poengscoren. I forbindelse med regjeringsskiftet i fjor høst høstet Norge hele 22 poeng. 20 poeng kreves for å bli betegnet som fullt likestilt.

Norge topper også FNs utviklingsprogram UNDP sin indeks for menneskelig utvikling i verden. Det såkalte Human Development Index (HDI) kombinerer tre grunnleggende aspekter av menneskelig utvikling: inntekt, helsa og utdanning.

Likestilling kan måles på mange måter. At en kvinne blir minister behøver ikke bety at hun dermed fører en likestillingsfremmende politikk. Men hvem som sitter ved makten er ikke ubetydelig. Det påvirker hvordan vi ser samfunnet og hvilke muligheter som finns for samfunnets medlemmer. At Norge samtidig har både en kvinnelig statsminister og en kvinnelig finansminister, samtidig som både LO og arbeidsgiverorganisasjonen har kvinnelige sjefer, har aldri skjedd tidigere i Norden.

I andre land har det vært tilbakeslag. Det gjelder hovedsakelig Island, som i 2013 bara var to poeng fra likestilling på barometeret. Etter regjeringsskiftet i mai raste Island til åtte poeng. Det er fortsatt ett poeng mer enn Finland, som har sju poeng.

Land

Poeng 2014 

Endring

Danmark

16

-1

Finland

7

Island

8

-10

Norge

22

+13

Sverige

10

Norden

63

+2

Takket være Norge ble tallet for hele Norden 63 poeng, to poeng fler enn i 2013. Ettersom hvert land har maksimalt 40 poeng, eller 200 poeng for hela Norden, tilsvarer 100 poeng full likestilling. Det er derfor fortsatt langt igjen. I den nåværende farten blir hele Norden likestilt i 2035, målt med Arbeidsliv i Norden-barometeret.

Les hele artikkelen på arbeidslivinorden.org