FNs generalforsamling fordømmer Syria

0
716

FNs generalforsamling fordømmer Syria17. februar. FNs generalforsamling fordømmer kraftig fortsettelsen av «omfattende og systematiske» brudd på menneskerettigheten begått av syriske myndigheter, og forlanger at myndighetene umiddelbart stanser all vold og beskytter sitt folk.

Forsamlingen på 193 medlemsland vedtok en resolusjon som støtter den arabiske ligas innsats for å løse krisen i Syria. FN vurderer at sikkerhetsstyrker har drept omtrent 5.400 mennesker siden opprøret startet i mars.

Tusenvis av mennesker skal også være savnet, omlag 70.000 mennesker drevet på flukt og 25.000 skal ha flyktet fra landet i frykt for volden.

Resolusjonen fordømmer kraftig fortsettelsen av «omfattende og systematiske brudd på menneskerettighetene og den fundamentale rett til frihet begått av syriske myndigheter», slik som bruken av makt overfor sivilbefolkningen, vilkårlig henrettelse, drap og forfølgelse av demonstranter, menneskerettsforkjempere og journalister, vilkårlig fengsling, kidnapping, innblanding i adgangen til medisinsk behandling, tortur, seksuelle overgrep og trakassering. Også mot barn.

Resolusjonen ble vedtatt med 137 stemmer for, 12 stemmer i mot, og 17 unnlot å stemme. I teksten oppfordres Syria til å «straks opphøre brudd på menneskerettighetene og overgrep mot sivilbefolkningen.