Norden og FN: Utviklingsminister ønsker forklaring på avisannonse fra WFP

0
666

Utviklingsminister Ulla Tørnæs har hatt møtt med administrerende dikrektør  for WFP, James Morris, for å få en forklaring på en annonse publisert i Financial Times av WFP i  november i fjor.  Annonsen viste et bilde av en gruppe med spisende barn med spørsmålet ”Ønsker forhandlerne i WTO å ta fra dem maten?”. Sist torsdag kalte ministeren initiativet  ”en utidig innblanding fra WFP in WTO” til den danske avisen Berlingske Tidende. I følge avisen skal annonsen anses som en reaksjon på det nåværende forslaget fra WTO om å avslutte alle former for matdonasjoner unntatt i de verste humanitære krisene. Tanken bak forslaget er å beskytte det lokale matmarkedet. WFP mener forslaget er problematisk ettersom mange giverland er motvillige til å gi penger istedenfor mat. Den danske ministeren har godtatt en unnskyldning fra James Morris. (Kilde: Berlingske Tidende)