Norge inngikk finansieringsavtale med FNs klimafond

Norge signerte i går en finansieringsavtale med Det grønne klimafondet (GCF) på 3,2 milliarder kroner. Dette er dobling av den norske støtten til fondet, og Norges største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon noensinne. Norge blir med dette den sjette største giveren til fondet, og tredje største giver per innbygger.

«Kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste sak. Utslipp må ned raskt, og i tillegg må vi sørge for tilpasning til klimaendringene som allerede er her og bidra til å begrense de ødeleggende konsekvensene av klimarelaterte naturkatastrofer. Vi kan ikke lukke øynene for at klimaendringene allerede ødelegger avlinger og tvinger millioner fra sine hjem,» uttalte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i forbindelse med signeringen. «Det grønne klimafondet har levert gode resultater i utviklingsland, derfor øker vi nå støtten til fondet fra 400 millioner per år til 800 millioner per år.»

Det grønne klimafondet (GCF) ble opprettet i 2010 av FNs klimakonvensjon. Fondets mål er å bidra til bærekraftig utvikling ved å støtte utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

«Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Regjeringen har valgt å prioritere Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene,» legger Ulstein til.

Det grønne klimafondet har så langt støttet 124 prosjekter som er ventet å redusere de globale klimagassutslippene med 1,6 milliarder tonn, og vil gjøre 348 millioner mennesker bedre rustet til å møte klimaendringene. Eksempler på prosjekter igangsatt av Det grønne klimafondet er investering til irrigasjon og fornybar energi i Niger, og tidlig varslingssystem for ekstremvær på Filippinene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19