Ny FN-rapport om klima og mattilgang

0
659

FNs miljøprogram (UNEP) advarer i en ny rapport om at bortimot 25% av matproduksjonen i verden kan forsvinne før 2050 hvis vi ikke reagerer umiddelbart.

Rapporten er den første FN har gjort som ser sammenhengen mellom klimaforandringer, vanntilførsel, skadedyr og utarmingen av dyrket mark, som kan påvirke tilgangen til mat og livet på jorden. Rapporten ser også på hvordan vi kan sikre jordens befolkning tilgang til mat. Konklusjonen er blant annet at vi må bli smartere og mer krative når det gjelder måten vi gjenvinner avfall på. Samtidig må vi se nærmere på hvordan vi bruker energi for å produsere mat.