Ny rapport fra UNICEF – Humanitær bistand til barn i 2011

0
618
alt

altFNs barnefond har gitt ut en årsrapport for 2011 som gir en estimert oversikt over hvilke humanitære behov barn og familier vil ha i det kommende året. Rapporten tar opp behov i 32 land og landområder i seks regioner i verden. Publikasjonen utforsker hvordan UNICEF gjennom sitt humanitære arbeid forsøker å fostre motstandskraft på individuelle og institusjonelle nivåer, og i lokalsamfunn.

Målet for mye av bistandsarbeidet er at individer, institusjoner og lokalsamfunn skal være i stand til å bygge seg opp igjen raskt der tragedier inntreffer, som på Haiti. Rapporten nevner innovasjon som viktig for å nå dette målet, slik mange kvinner fra Niger har vist når de sammen har dannet små forretninger etter å ha blitt tvunget til å forlate sine landsbyer på grunn av matmangel. Et annet gode ved denne typen aktivitet er også at det hjelper kvinnenes selvfølelse og gir dem større makt i samfunnet, noe som også vil innvirke på barns muligheter.

Landkappitlene i rapporten viser virkningen av noen kortsiktige og mange langvarige humanitære bistandsprosjekter på livskvalitet og levestandarden til barn og familier. Det totale behovet for humanitær hjelp er beregnet i amerikanske dollar, og det er også beregnet hvor store beløp som bør gå til områder som ernæring, helse, barnebeskyttelse, utdanning og HIV/Aidsarbeid.

Rapporten er tilgjengelig på engelsk, spansk og fransk her.