‘Nye standarder’ etablert etter at FNs menneskerettighetskomité avsier første kjennelse i klimaasylsak

FNs menneskerettighetskomité har for første gang avsagt en kjennelse etter en klage bragt inn av en person som søker beskyttelse mot virkningene av klimaendringer. Komiteen har besluttet at land ikke kan deportere enkeltpersoner som har søkt asyl på grunn av klimarelaterte trusler.

I 2015 brakte Ioane Teitiota fra stillehavsøya Kiribati inn en klage til FNs menneskerettighetskomité, etter at han og hans familie ble deportert fra New Zealand som følge av avslag på asylsøknadene deres. Teitota argumenterte for at New Zealand, ved å deportere ham, hadde krenket hans rett til liv, siden stigende havnivå og andre ødeleggende konsekvenser av klimaendringer hadde gjort hjemlandet hans ubeboelig.

Ifølge klagen måtte Teitota migrere fra øya Tarawa på grunn av mangel på ferskvann, erosjon av dyrkbar jord og voldelige landtvister forårsaket av en økende mangel på beboelig land. På tross for den alvorlige situasjonen i Kiribati, slo komiteen fast at New Zealands rettsvesen ikke krenket Teitotas rett til liv på det daværende tidspunkt, da man anså de allerede iverksatte beskyttelsestiltakene for å tilstrekkelige.

«Likevel etablerer denne kjennelsen nye standarder som kan føre til at fremtidige klimaendringsrelaterte asylkrav lettere vil føre frem,» uttalte komiétekspert Yuval Shany,

Videre gjorde komiteen det klart at personer som søker asyl ikke er pålagt å bevise at de vil bli utsatt for umiddelbar risiko hvis de returneres til hjemlandet, da farer som følge av klimaendringer kan oppstå både ved plutselige hendelser som flom, og langsomme prosesser som landforringelse. Begge tilfeller kan få enkeltpersoner til å søke beskyttelse utenfor egne grenser.

Komitémedlemmene understreket også hvilket ansvar det internasjonale samfunnet har for å hjelpe land som er negativt berørt av klimaendringer.

Les hele FNs menneskerettighetskomités kjennelse her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19