COP28: 2023 det varmeste året noensinne

2023 har knust alle klimarekorder, ledsaget av ekstremvær som har etterlatt et spor av ødeleggelser og fortvilelse, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). WMOs foreløpige tilstandsrapport om det globale klimaet, som ble offentliggjort ved starten av COP28, FNs klimakonferanse i Dubai, bekrefter at 2023 ligger an til å bli det varmeste året noensinne.

Data frem til slutten av oktober viser at året var ca. 1,40 grader celsius over det førindustrielle nivået. 2023 ligger an til å bli det varmeste året noensinne, bekrefter WMOs foreløpige rapport om den globale klimatilstanden.

Forskjellen mellom 2023 og 2016 og 2020 – som tidligere ble rangert som de varmeste årene – er så stor at de to siste månedene neppe vil påvirke rangeringen.

De siste ni årene, 2015 til 2023, har vært de varmeste som er registrert. Den oppvarmende El Niño-hendelsen, som oppstod på den nordlige halvkule våren 2023 og utviklet seg raskt i løpet av sommeren, vil sannsynligvis øke varmen ytterligere i 2024 fordi El Niño vanligvis har størst innvirkning på de globale temperaturene etter at den har nådd sin topp.

«Nivåene av drivhusgasser er rekordhøye. De globale temperaturene er rekordhøye. Havnivåstigningen er rekordhøy. Havisen i Antarktis er rekordlav. Det er en øredøvende kakofoni av rekorder som brytes», sier WMOs generalsekretær, professor Petteri Taalas.

Bilde av isberg og solen
Utsikt over soloppgang i Antartice. Foto: UN Photo/Mark Garten

Årets maksimale havisutbredelse i Antarktis var den laveste som er registrert, hele 1 million km2 (mer enn størrelsen på Frankrike og Tyskland til sammen) mindre enn den forrige bunnrekorden, på slutten av vinteren på den sørlige halvkule. Isbreene i Nord-Amerika og Europa opplevde nok en gang en ekstrem smeltesesong. Ifølge WMO-rapporten har sveitsiske isbreer mistet rundt 10 prosent av det gjenværende volumet i løpet av de siste to årene.

WMOs foreløpige rapport om den globale klimatilstanden finner du her.

Følg COP28 direkte her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19