Obstetrisk fistel fortsetter å ødelegge kvinners liv

Internasjonal dag for å stoppe fistula markeres hvert år den 23. mai. Globalt har obstetrisk fistel nesten blitt helt utryddet i høyinntektsland der det er tilgang til obstetrisk behandling av høy kvalitet. Likevel påvirker det rundt 100 000 kvinner over hele verden hvert år, og minst en million kvinner i Afrika og Asia lider av ubehandlet fistel.

Rammer de mest marginaliserte

Obstetrisk fistel er en unormal åpning mellom en kvinnes kjønnsorgan og hennes urinveier eller endetarm. Det er en skade som ofte oppstår på grunn av lange og kompliserte fødsler uten tilgang til riktig helsehjelp. Fødselen varer ofte i flere dager med uutholdelige smerter, og resulterer i 90 % av tilfellene i dødfødsel.

UN-OBSTETRICFISTULA-HUMANRIGHTS
Gjennomsnittlig kostnad for behandling av obstetrisk fistel er 600 dollar per pasient. © UNFPA

Det forårsaker konstant urininkontinens som ofte fører til sosial isolasjon, smerte, kroniske hudinfeksjoner, nyresykdommer, en lukt som driver andre bort, og i noen tilfeller død. Fattigdom er den viktigste indirekte årsaken til obstetriske fistler rundt om i verden. Hovedsakelig blir kvinner i fattige økonomiske regioner med begrenset tilgang til akutt fødselshjelp påvirket.

Enorme fysiske og psykiske konsekvenser

I tillegg til de massive helseproblemene, må kvinner med obstetrisk fistel tåle konstant skam, sosial segregering og stigmatisering på grunn av små samfunn med liten forståelse for skaden. Det forekommer mest blant kvinner i kulturer der en kvinnes status kan avhenge nesten helt av ekteskap og evne til å føde barn. Lidelsene deres forsterkes av stigmatisering og utestenging fra ekteskapelige forhold, familie og samfunnsliv.

OBSTETRICFISTULA-HUMANRIGHTS-UN
En gravid kvinne i en leir for internt fordrevne i Aden Governorate, Yemen. © UNFPA

Kvinner burde ikke forsette å lide

Obstetrisk fistel beskrives av FNs befolkningsfond (UNFPA) som en av de mest alvorlige og tragiske skadene som kan oppstå under fødsel. Noen humanitære kriser skaper overskrifter – andre ikke. Dessverre er obstetrisk fistel en tilstand som ikke har blitt skrevet mye om. Internasjonal dag for å stoppe fistula bidrar til å redusere misoppfatninger om årsakene og effektene av obstetrisk fistel. I tillegg fremmer det sympati for kvinnene.

En ødeleggende tilstand som kan forebygges og kureres

Ingen kvinne bør leve et liv i elendighet for å prøve å bringe et barn til verden. Obstetrisk fistel fører til enorm fysisk og psykisk lidelse, selv om det kan forebygges. Det er et symptom på dyp fattigdom, og kvinners og jenters lave status i flere land.

WHO har uttalt at det i stor grad kan unngås ved å utsette alderen for den første graviditeten, opphøre skadelige tradisjonelle praksiser slik som barneekteskap, og sikre tilgang til fødselshjelp av høy kvalitet.

OBSTETRICFISTULA-UN-HUMANRIGHTS
Opplæring ved Sylhet’s medical college hospital ble organisert av UNFPA. Det var en del av en pågående nasjonal innsats for å øke antallet leger og sykepleiere som kan behandle fistel. © FN

Videre kan obstetrisk fistel kureres ved en enkelt operasjon som kan forandre kvinners liv fullstending. Suksessrater for operasjonen rapporteres mellom 80% og 97%.

Få slutt på fistel nå!

Forebygging og håndtering av obstetrisk fistel skal bidra til bærekraftsmål 3 om bedre mødrehelse. Les manualen lansert av UNFPA om obstetrisk fistel og andre former for genital fistel her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19