Pressefrihet er en forutsetning for et sunt demokrati

Pressefriheten rundt om i verden avtar. Journalistisk og pressefrihet er grunnsteiner i et velstående og stabilt demokrati hvilke betyr at behovet for ærlige og uredde historier er større enn noen gang. På Verdens pressefrihetsdag hyller vi de modige journalistene som jobber for at informasjon skal være et samfunnsgode.

PressefrihetenI 1993 erklærte FNs generalforsamling, etter en anbefaling fra FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), 3. mai for Verdens pressefrihetsdag (World Press Freedom Day). Årets tem, «informasjon som et samfunnsgode», er relevant for alle land i hele verden. Temaet anerkjenner et kommunikasjonssystem i stadig endring noe som påvirker helsen vår, menneskerettighetene, demokratiene og bærekraftig utvikling.

Et utsatt yrke

Ifølge Reportere uten grensers indeks for global pressefrihet, er pressefriheten begrenset i 73% av de 180 evaluerte landene og territoriene. I disse landene er det en tilbakegang av tilgang på informasjon for både samfunnet og journalister. I tillegg er undersøkende journalistikk vanskelig å utføre.

Kameraman på demonstrasjon
Foto: Korie Cull/Unsplash

Journalister har i flere tilfeller blitt drept, noe som utgjør en alvorlig trussel mot pressefriheten. Siden 1993 har UNESCO registrert 1450 drepte journalister. Verdens pressefrihetsdag er en påminnelse til samfunn verden over om å respektere sine forpliktelser til pressefrihet.

Drapene på journalistene Jamal Khasoggi fra Saudi-Arabia og Kim Wall fra Sverige er to av mange eksempler på drap på journalister de siste årene. Jamal Khasoggi forsvant etter å ha gått inn i den Saudiarabiske ambassaden i Tyrkia i 2018, og Kim Wall forsvant i 2017, mens hun jobbet med en historie ombord på ubåten til Peter Madsen.

Tall fra UNESCO viser at 15 journalister har blitt drept så langt i år.

Informasjon som et samfunnsgode

Temaet «informasjon som et samfunnsgode» oppfordrer til å bekrefte viktigheten av å verne om informasjon som et samfunnsgode, i tillegg til å utforske hva som kan gjøres bedre i forbindelse med produksjon, distribusjon og mottak av innhold for å styrke journalistikk og fremme åpenhet.

Ytringsfriheten styrkes gjennom medieutvikling, hvilke bidrar til fred, bærekraftighet, fattigdomsutryddelse og menneskerettigheter i det lengre løp. Pressefrihet og retten til informasjon er målrettet under bærekraftsmål 16 – fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Sammen med regjeringen i Namibia arrangerer UNESCO en global konferanse 29. april – 3. i Windhoek. Konferansen fremmer ideer for å takle utfordringene massemedier står overfor, mer åpenhet om internettvirksomheter, samt styrke sikkerheten og skape bedre arbeidsforhold for journalister.

Støtte og forsvare

Kameraman på demonstrasjon
Foto: Engin Akyurt/Unsplash
  1. mai er også en dag for refleksjoner blant mediefolk om spørsmål knyttet til pressefrihet og yrkesetikk. Lokale medier står i fare for å bli utryddet og Covid-19 pandemien har forverret situasjonen. Det er derfor avgjørende å sette oss mål for å sikre et økonomisk levedyktig nyhetsmedia.

I tillegg må vi jobbe for å øke medie- og informasjonskunnskapen i samfunnet. På denne måten vil det være mulig for folk å verdsette, samt forsvare og kreve, journalistikk som en grunnleggende del av et samfunnsgode.

Verdens pressefrihetsdag er en dag for å støtte medier og journalister som er utsatt for begrenset pressefrihet.

For mer informasjon:

De globale målene for bærekraftig utvikling

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19