Psykisk helse er en universell menneskerettighet

Verdensdagen for psykisk helse

«Vi må bekjempe overgrep og bryte ned barrierer som hindrer folk i å søke støtte. Og vi må adressere underliggende årsaker – fattigdom, ulikhet, vold, diskriminering – og skape mer medfølende og motstandsdyktige samfunn. 

På Verdensdagen for psykisk helse og hver dag, la oss bekrefte og opprettholde psykisk helse som en universell menneskerettighet, og sammen bygge en sunnere verden der alle kan blomstre.» 

Dette er en del av FNs generalsekretær Guterres’ budskap i dag på Verdensdagen for psykisk helse. 

Verdensdagen for psykisk helse 2023 understreker den universelle retten til psykisk helse. Denne dagen oppfordrer enkeltpersoner og samfunn over hele verden til å forene seg for å øke bevisstheten og handle for å beskytte alles mentale velvære. Psykisk helse er ikke en privilegium, men en grunnleggende del av generell helse. Dessverre opplever én av åtte mennesker globalt psykiske helseproblemer, som påvirker livene deres dype måter. Én aspekt av dette er depresjon, som er en vanlig psykisk helseforstyrrelse med betydelige medisinske, sosiale og økonomiske kostnader.

Meditasjon og Mindfulness

Tanken om at meditasjon og mindfulness kan hjelpe psykisk helse er ikke ny, da de tidligste nedtegnelsene av meditasjonspraksis dateres til omtrent 1500 år f.Kr. i de hinduiske vedaskriftene og har dukket opp i mange religiøse tradisjoner etter det. Selv De forente nasjoner har et meditasjonsrom ved FN-hovedkvarteret. Dette rommet ble opprettet i 1952 av den svenske arkitekten Dag Hammarskjöld, som også var generalsekretær for FN den tiden. Dag Hammarskjöld forestilte seg og designet rommet som et sted for rolig refleksjon og meditasjon 

Meditasjonsrommet ved De forente nasjoners hovedkvarter FN-foto: UN7770567

 

La oss derfor hedre ‘Verdensdagen for psykisk helse 2023 er en mulighet for enkeltpersoner og samfunn å forenes bak the World Health Organization budskap : ‘Psykisk helse er en universell menneskerettighet’ for å øke kunnskapen, øke bevisstheten og drive handlinger som fremmer og beskytter alles Psykiske helse som en universell menneskerettighet’. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19