– Ren luft er en menneskerett

Temaet for årets internasjonale dag for ren luft og blå himmel er «The Air We Share», eller «Luften Vi Deler» på norsk. Temaet fokuserer på luftforurensningens grenseoverskridende natur, og understreker behovet for at man kollektivt tar ansvar. Oppfordringen er for umiddelbar og strategisk internasjonalt og regionalt samarbeid for mer effektiv implementering av avbøtende politikk og tiltak for å redusere luftforurensning.

I sin uttalelse i forbindelse med den internasjonale dagen for ren luft påpekte FNs generalsekretær António Guterres at FNs generalforsamling i juli i år anerkjente den universelle retten til et rent, sunt og bærekraftig miljø. Han beskrev hvordan ren luft er en menneskerett.

«Ren luft er nå en menneskerett. Et stabilt klima er en menneskerett. Sunn natur er en menneskerett»

Fra helse til økosystem

Mikroskopiske forurensningspartikler trenger dypt inn i lungene, blodstrømmen og kroppene våre. Slik forurensing er ansvarlig for omtrent en tredjedel av dødsfallene fra hjerneslag, kroniske luftveissykdommer og lungekreft, samt en fjerdedel av dødsfallene fra hjerteinfarkt.

Kortlevende klimadrivere er blant de forurensende stoffene som er mest knyttet til både konsekvenser for helse og global oppvarming. De vedvarer i atmosfæren i så lite som noen få dager eller opptil noen tiår, så å redusere dem kan ha en nesten umiddelbar helse- og klimafordeler for de som bor på de stedene der nivåene faller.

Luftforurensing
Foto: Amir Hosseini/Unsplash

Fremskynder dødsfall

Luftforurensning er den største miljørisikoen for menneskers helse og en av de viktigste unngåelige årsakene til død og sykdom globalt, med anslagsvis 6,5 millioner for tidlige dødsfall (2016) over hele verden forårsaket av innendørs eller utendørs luftforurensning. Spesielt i utviklingsland påvirker luftforurensning kvinner, barn og eldre uforholdsmessig, spesielt i lavinntektsbefolkninger siden de ofte er utsatt for høye nivåer av luftforurensning. Her forekommer også store mengder innendørs luftforurensning fra matlaging og oppvarming med vedbrensel og parafin. Dersom man ikke handler raskt anslås antallet for tidlige dødsfall som følge av luftforurensning å øke med mer enn 50 prosent innen 2050.

I sin offisielle uttalselse i forbindelse med dagen oppfordret FNs generalsekretær alle land til å samarbeide for å bekjempe luftforurensning.

Seoul, Sør Korea
Foto: WMO/Na Kihwan

«Vi vet hva vi må gjøre. Invester i fornybar energi og gå raskt bort fra fossilt brensel. Gå raskt over til nullutslippskjøretøy og alternative transportformer. Øk tilgangen til ren matlaging, oppvarming og kjøling. Resirkuler avfall i stedet for å brenne det. Disse handlingene vil redde millioner av liv hvert år, bremse klimaendringene og fremskynde bærekraftig utvikling», forklarte Guterres.

Internasjonal dag for ren luft for blå himmel

For å understreke behovet for økt innsats for forbedring av luftkvalitet ved å redusere luftforurensing, som dessuten vil være til fordel for menneskers helse, besluttet FNs generalforsamling å utpeke 7.september til den internasjonale dagen for ren luft og blå himmel.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19