Retten til utdanning

For 75 år siden inkluderte FNs generalforsamling retten til utdanning i verdenserklæring om menneskerettigheter. Denne retten har blitt ratifisert av alle nasjoner og er sentral i FNs bærekraftsmål 4 (SDG4) om inkluderende og kvalitetsutdanning innen 2030.

Utdanning er en grunnleggende rettighet som løfter individer ut av fattigdom, men 262 millioner barn og unge mangler fortsatt tilgang til utdanning. Kriser som konflikter og klimaendringer forverrer situasjonen. Det er statenes ansvar å respektere, beskytte og oppfylle retten til utdanning, inkludert å sikre tilgjengelighet og akseptabilitet. Dette er avgjørende for å løse globale utfordringer og oppnå bærekraftig utvikling.

I løpet av disse 75 åreme har hver nasjon ratifisert minst én menneskerettighetsavtale som anerkjenner retten til utdanning. Dessuten har mange land integrert denne retten i sine høyeste juridiske instrumenter. 

I 2015, vedtok det internasjonale samfunnet FNs 17 bærekraftsmål for å fungere som en «fellesskaps for fred og velstand for mennesker og planeten, nå og inn i fremtiden.» Målene for utdanning i 2030-agendaen ble fanget opp i Fns Bærekraftsmål 4 (SDG4), som har som mål å oppnå «inkluderende, høykvalitets utdanning og livslang læring for alle» innen 2030. 

Utdanning

Utdanning er en grunnleggende rettighet og fungerer som et middel for å løfte enkeltpersoner ut av fattigdom, adressere ulikheter og fremme varig utvikling. Til tross for dette vedvarer brudd på retten til utdanning. 262 millioner barn og unge i grunnskole- og videregående alder blir fortsatt nektet utdanning. Hovedsakelig berørte er jenter, de med funksjonshemninger, enkeltpersoner fra marginaliserte bakgrunner, urbefolkningssamfunn og migranter. Slike forskjeller har ofte røtter i økonomiske hindringer, noe som understreker det kritiske behovet for gratis utdanning. Mange land har tatt bemerkelsesverdige skritt, spesielt ved å eliminere skolepenger i grunnskolen. 

Barn

Selv om flere barn nå går på skole, møter de fortsatt hindringer når det gjelder å fullt ut realisere retten til utdanning. Fra ukvalifiserte lærere og begrensede læreplaner til usikre miljøer og fordommer. Derfor blir retten til utdanning truet for mange. I tillegg hindrer kriser som væpnede konflikter, naturkatastrofer og klima kriser dens virkeliggjøring ytterligere. Når enkeltpersoner migrerer og opplever intern eller grenseoverskridende fordrivelse, oppstår urettferdige hindringer for å sikre oppfyllelsen av retten til utdanning. I dagens stadig skiftende verden oppstår det kontinuerlig nye vanskeligheter. 

Utdanning står som et kraftig instrument for å løfte marginaliserte enkeltpersoner ut av nød, samtidig som det fungerer som en port til andre essensielle menneskerettigheter. Det representerer den mest bærekraftige formen for investering. 

Boy reading book

Statenes ansvar 

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er det statenes ansvar å sikre at retten til utdanning blir opprettholdt, med visse untak. Ved å ratifisere internasjonale menneskerettighetsavtaler forplikter regjeringer seg til å implementere tiltak og lover som samsvarer med deres avtaleforpliktelser. Hver nasjon over hele verden har ratifisert minst én avtale som tar opp ulike aspekter av retten til utdanning, og forplikter dem til å håndheve denne retten. 

Statenes ansvar knyttet til retten til utdanning inkluderer plikten til å respektere, beskytte og oppfylle denne retten. 

Respektere: Unngå handlinger som hindrer realisering av utdanning. 

Beskytte: Beskytte mot tredjeparts innblanding i utdanning. 

Oppfylle: Proaktivt legge til rette for og fremme retten til utdanning. 

Disse forpliktelsene knyttet til kjernekomponentene i retten til utdanning er klassifisert i fire domener: tilgjengelighet, tilgjengelighet, akseptabilitet og tilpasning. 

I tillegg må stater, i samsvar med prinsippet om ikke-tilbakeskritt, ikke redusere eksisterende utdanningsstandarder og må optimalt fordele ressurser til utdanning. 

Fakta om norsk utdanning

I følge den norske regjeringen:

Av en befolkning på over 4,5 millioner er over 900 000 under utdanning, i tillegg deltar ca. én million mennesker årlig i voksenopplæring.

32 prosent av befolkningen over 16 år har ikke utdanning utover grunnskolenivå.

44 prosent har ikke utdanning utover videregående nivå.

25 prosent har en utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå.

Ytterligere lenker: 

UNESCO-side

FNs bærekraftsmål 4

Spesialrapportør for retten til utdanning

Retten til utdanning: Artikkel 28 og 29 i Barnekonvensjonen

 

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19