Rettferdig fremtid for sjøfarere

Cirka 2 millioner sjøfolk jobber på sjøen i lange perioder og lever under krevende forhold. Dette arbeidet medfører ofte store personlige offer for både dem selv og deres familier. Den internasjonale dagen for sjøfolk, 25. juni, setter søkelys på sjøfolk rundt om i verden og anerkjenner deres bidrag til internasjonal handel og økonomi.

Foto: Jo Anne Mcarthur/Unsplash

Cirka 90 prosent av verdenshandelen foregår via sjø- eller elvetransport og krever at sjøfolk kjører skipene. Sjøfarerne er derfor viktige for internasjonal handel og det internasjonale økonomiske systemet.

I noen områder er det betydelige risikoer forbundet med å være jobbe på sjøen. Faren for piratvirksomhet er stor i mange områder, som for eksempel i Adenbukta utenfor Somalia, som er viktig handelsrute mellom Europa og Asia.

Sjøfolks arbeidsrettigheter

I 2006 etablerte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) en ny konvensjon om sjøfareres arbeids- og levekår. Den dekker alle viktige aspekter av arbeids- og levekår på skip og styrker dermed rettighetene til verdens sjøfarere.

Konvensjonen er den mest omfattende internasjonale reguleringen som noen gang er laget for sjøfolk, rederier og skipsfartsnasjoner.

COVID-19

Sjøfolk har blitt hardt rammet av reiserestriksjonene som ble pålagt under pandemien. Per

Foto: Vidar Nordli Mathisen/Unsplash

januar 2021 anslås det at om lag 400 000 sjøfolk er strandet ombord på handelsskip, og selv om kontraktene deres er utløpt for lenge siden, kan de ikke sendes hjem.

Sjøfarere har stått i fronten av den globale innsatsen og har vært utsatt for vanskelige arbeidsforhold med usikkerhet og vanskeligheter i forbindelse med havnetilgang, mannskapsskifte og hjemreise.

En rettferdig fremtid for sjøfolk

På bakgrunn av dette fokuserte fjorårets kampanje på å oppfordre regjeringer til å anerkjenne sjøfolk som nøkkelarbeidere samt lette reiserestriksjonene for dem.

Kampanjen for årets internasjonale dag for sjøfolk vil fortsette å oppfordre regjeringer til å støtte sjøfarere under pandemien, samt utvide sitt budskap ved å kreve en rettferdig fremtid for sjøfolk.

Kampanjen vil ta for seg saker som fremdeles vil være relevante for sjøfolk etter pandemien, f.eks. rettferdig behandling av sjøfarere, rettferdige arbeidsforhold, rettferdig utdanning og sikkerhet – alt i tråd med ILOs nevnte 2006-konvensjon om sjøfareres arbeidsrettigheter. #FairFuture4Seafarers

Se generalsekretæren i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, Kitack Lim, sin tale:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19