Slavearbeid for milliarder

0
867


5. JUNI, 2014 – Tvangsarbeid i den private økonomien genererer en årlig illegal gevinst på nærmere 900 milliarder kroner globalt, viser ny ILO-rapport.

Ifølge ILO-rapporten «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour» gir 21 millioner tvangsarbeidere verden over inntekter på rundt 150 milliarder dollar til den private økonomien. Dette er om lag tre ganger mer enn tidligere anslått, sier ILO.

Moderne slaveri

– Denne nye rapporten bringer vår forståelse av menneskehandel, trafficking, tvangsarbeid og moderne slaveri til et nytt nivå. Tvangsarbeid er dårlig for forretninger, utvikling, og først og fremst for ofrene. Rapporten viser hvor viktig det er å utrydde denne fundamentalt onde, men svært lønnsomme praksisen så raskt som mulig, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder.

Seksuell utnytting

Rundt to tredjedeler av beløpet (600 milliarder kroner), stammer fra seksuell utnytting, mens resten kommer fra økonomisk utnytting, blant annet som tjenere i husholdninger og jordbruk. Størst inntekter fra ulovlig tvangsarbeid har Asia.

Inntekter per offer er høyest i utviklede økonomier, etterfulgt av Midtøsten, Sørøst-Asia og Afrika.

– Det har skjedd fremskritt mot å redusere statlig tvangsarbeid, men vi må nå fokusere på de sosioøkonomiske faktorene som gjør folk sårbare for tvangsarbeid i privat sektor, sier Beate Andrees, sjef for ILOs spesialprogram for bekjempelse av tvangsarbeid, i en pressemelding fra ILO.

Tvangsarbeid i den private økonomien genererer en årlig illegal gevinst på nærmere 900 milliarder kroner globalt, viser ny ILO-rapport.
Ifølge ILO-rapporten «Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour» gir 21 millioner tvangsarbeidere verden over inntekter på rundt 150 milliarder dollar til den private økonomien. Dette er om lag tre ganger mer enn tidligere anslått, sier ILO.

Moderne slaveri

– Denne nye rapporten bringer vår forståelse av menneskehandel, trafficking, tvangsarbeid og moderne slaveri til et nytt nivå. Tvangsarbeid er dårlig for forretninger, utvikling, og først og fremst for ofrene. Rapporten viser hvor viktig det er å utrydde denne fundamentalt onde, men svært lønnsomme praksisen så raskt som mulig, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder.

Seksuell utnytting
Rundt to tredjedeler av beløpet (600 milliarder kroner), stammer fra seksuell utnytting, mens resten kommer fra økonomisk utnytting, blant annet som tjenere i husholdninger og jordbruk. Størst inntekter fra ulovlig tvangsarbeid har Asia.

Inntekter per offer er høyest i utviklede økonomier, etterfulgt av Midtøsten, Sørøst-Asia og Afrika.

– Det har skjedd fremskritt mot å redusere statlig tvangsarbeid, men vi må nå fokusere på de sosioøkonomiske faktorene som gjør folk sårbare for tvangsarbeid i privat sektor, sier Beate Andrees, sjef for ILOs spesialprogram for bekjempelse av tvangsarbeid, i en pressemelding fra ILO.

Gjeld gir tvangsarbeid

Ofte er det økonomiske problemer som gjør at personer ender opp som slaver for å betjene gjelden, noe som kan fortsette i flere generasjoner. Andre ting som gjør personer sårbare for tvangsarbeid, er migrasjon og mangel på utdannelse.

Antall tvangsarbeidere er vanskelig å verifisere fordi det ofte styres av kriminelle nettverk. Over halvparten av tvangsarbeiderne i verden er kvinner og jenter, som først og fremst jobber i sexindustrien og som tjenere. Gutter og men blir som regel tvunget til å jobbe i bygg og anlegg, jordbruket og i gruveindustrien.