Slavehandelens fortid – og nåtid

0
779


25. MARS 2014 – Den transatlantiske slavehandelen er et av de mørkeste kapitler i menneskets historie. Over 15 millioner menn, kvinner og barn ble fjernet fra deres hjem og tvunget til å flytte til steder hvor de ble ofre for slaveri.

I dag hedrer og minnes vi de som led under dette brutale slaveriet. Temaet for årets Internasjonale dag til minne for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandel er «Victory over slavery: Haiti and beyond». Haiti var et av landene som var rammet av slavehandelen og ble som første land uavhengig i 1804. I år feirer vi deres 210. år i frihet. Vi markerer dagen ved å minnes kampen menneskene fra Haiti og resten av verden kjempet, men også ved å minnes fremskrittene de har oppnådd i kampen for å ende en av menneskehetens verste skikker.

2014 er også 20-årsjubileet for UNESCOs Slave Route-prosjekt, som satte en stopper for stillheten som gjennomsyret slavehandelen og slaveriet. I tillegg til å minnes ofrene skal dagen også skape oppmerksomhet om farene ved rasisme og fordommer i vår egen samtid og de internasjonale konsekvensene av slaveri.

Generalsekretær Ban Ki-moon sier at det finnes «millioner av mennesker rundt omkring i verden som er ofre for menneskehandel, gjeldsslaveri, seksuelt slaveri og som holdes i slaveri innenfor hjemmets fire vegger. Gjerningspersonene bryter menneskerettighetene uten å bli straffet.» Han ber oss huske fortidens overgrep for å sikre at vi «intensiverer innsatsen for å stoppe nåtidens overgrep».

I dag markerer vi også den Internasjonale solidaritetsdagen for kidnappede og savnede FN-ansatte. FN-ansatte og fredsbevarende styrker arbeider over hele verden og i noen av de farligste områdene som finnes. Denne dagen markerer årsdagen for Alec Colletts forsvinning. Mens Collett arbeidet for FNs hjelpeorganisasjon for Palestina-flyktninger i Midtøsten (UNRWA), ble han bortført av bevæpnede personer i 1985. Han var savnet i 24 år, inntil liket hans endelig ble funnet i 2009. Å arbeide for fred i en voldelig verden er en farlig beskjeftigelse og siden FNs begynnelse har hundrevis av menn og kvinner fra organisasjonen mistet livet i tjeneste. I 2013 skjedde det en stigning i antallet av angrep på FN-personell; minst 58 personer ble angrepet av opprørere og terrorister.

Generalsekretær Ban Ki-moon understreker at » FNs flagg, som representerer håp, sikkerhet og et bedre liv for de mest sårbare, noen steder har blitt et angrepsmål. FN-personell blir stadig mer sårbare når de utfører deres arbeid.» Han ber det internasjonale samfunn å minnes de falne og anerkjenne de ekstraordinære gjerninger våre kollegaer har utført i fredens navn: «På denne dag og hver dag skal vi ære motet og dedikasjonen alle FN-medarbeidere som setter deres liv på spill for å hjelpe andre. De skal aldri risikere deres frihet eller liv for disse noble hensikter.»