Tilgang på rent vann og ordentlige sanitære forhold en menneskerettighet

0
898

GENEVE – I et historisk møte i FNs menneskerettighetsråd torsdag 30.september, bekreftet FN at retten på tilgang til rent vann og ordentlige sanitære forhold, har sitt utspring i retten mennesker har til en levestandard som er tilstrekkelig for deres liv, som er inkludert i en rekke menneskerettighetstraktater. Menneskerettighetseksperter har lenge vært enige om dette, men det er første gang FNs menneskerettighetsråd presenterte sitt standpunkt.

FNs menneskerettighetsekspert Catarina de Albuquerque har spesialisert seg på sammenhengen mellom menneskerettigheter og retten på tilgang til rent drikkevann og ordentlige sanitære forhold. ”For FN vil dette bety at retten på tilgang til rent drikkevann og ordentlig sanitære forhold blir inkludert i eksisterende menneskerettighetstraktater, og dermed blir bindene ved lov. Denne beslutningen er et landemerke og kan forandre livet til milliarder av mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann og ordenlig sanitære forhold”, sa Albuquerque.

28. juli 2010 anerkjente FNs generalforsamling at tilgang på rent vann og ordenlige sanitære forhold var en grunnleggende rettighet, men resolusjonen som ble vedtatt spesifiserte ikke at rettigheten var bindene ved lov. I en resolusjon fremmet av Tyskland og Spania avklarte FNs menneskerettighetsråd grunnlaget for anerkjennelsen og hvilke lovlige forpliktelser som ligger til grunn.

”Jeg ønsker denne resolusjonen fra menneskerettighetsrådet velkommen. Resolusjonen vitner om en global enighet om at tilgang på rent vann og ordentlige sanitære forhold er en menneskerett på lik linje med alle andre menneskerettigheter. Fra i dag av har vi alle et enda større ansvar for å sikre innføringen og realiseringen av denne grunnleggende rettigheten”, sa Albuquerque.