Stor gruppe mindreårige Libya-flyktnigner til Norge

0
657

Stor gruppe mindreårige Libya-flyktnigner til Norge17. januar 2012. En gruppe på 33 enslige mindreårige flyktninger, som har tilbrakt måneder i en flyktningleir i Tunisia etter å ha flyktet fra Libya, har fått et nytt hjem i Norge.

Prosessen har vært et samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Flyktningene kommer fra teltleiren Choucha i Tunisia, like ved den libyske grensen. De har alle kommet bort fra foreldrene sine, eller foreldrene er døde, etter at de flyktet fra kaoset da Muammar al-Qadhafis regime falt.

– De fleste har opprinnelse fra Somalia, Etiopia og Eritrea, men kan av ulike grunner ikke vende tilbake til sitt hjemland, sier Adrian Edwards, talsmann for UNHCR.

Teltleiren i Choucha er hjem for 3.400 flyktninger. De enslige mindreårige flyktningene har overlevd med hjelp fra venner og slektninger, samt lokale og internasjonale hjelpearbeidere.

Totalt har 39 av 90 mindreårige flyktninger nå blitt omplassert i Norge, Sverige og Danmark.

– Ettersom det har oppstått sterke bånd mellom dem har omplasseringen vært smertefull prosess, ikke minst for dem som fortsatt venter på å få reise, sier Adrian Edwards, talsmann for UNHCR.

– Hverdagen i teltleiren Choucha er fortsatt vanskelig, med uvær og bitende kulde. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) håper situasjonen for de mindreårige flyktningene som er igjen, i tillegg til de andre flyktninger som venter, vil løse seg raskt, sier Edwards.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) bidrar med støtte i Choucha og jobber med skaffe et egnet sted for hvert enkelt barn.

De enslig mindreårige flyktningene har gjennomført et kurs i regi av International Organization for Migration (IOM) før de kom til Norge.

UNHCR vurderer slik omplassering til å være den eneste egnede løsningen for flyktninger som rømte fra Libya til Tunisia og Egypt i fjor.

UNHCR og IOM har lagt press på land, spesielt europeiske nasjoner, til å tilby flere omplasseringsplasser for flyktninger som fortsatt venter på svar ved grensen til Egypt og Tunisia.

FN-organisasjonen har behandlet statusen til 2.500 mennesker fra teltleiren Choucha. 2.200 av dem har blitt anerkjent som flyktninger.

I tillegg til 800 andre, som ble anerkjent som flyktninger før konflikten i Libya, er antallet flyktninger som trenger omplassering nå oppe i 3.000.

Også på grensen til Egypt, i grenseområdet Saloum mot Libya, har omkring 1.400 av 1.830 flyktninger søkt om omplassering.

Det er opprettet representanter til begge leierene i Choucha og Saloum fra Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Sverige og USA.

Nylig har også Tyskland, New Zealand og Spania sluttet seg til prosjektet og planlegger å sende representanter til begge leirene.