Generalsekretærens budskap på Verdens miljøverndag

0
665

5. juni

Det økonomiske og finansielle kaoset som farer verden over er virkelig en oppvåkning. Det er et varsel om et behov for å forbedre gamle vekstmønstre og om å gå over til en ny epoke med en grønnere og mer miljøvennlig utvikling. Temaet for årets miljøverndag – ”planeten din trenger deg” – er ment som en inspirasjon for å få oss alle til å gjøre vår del.

Klimaforandringene en alvorlig trussel for jorda. Mens alle land vil lide, er det de fattige som må ta den verste støyten. Men vi har også en mulighet til å endre denne utviklingen. I København i desember vil viktige klimaforhandlinger finne sted. Vi må sammen legge press på regjeringer om å bli enige om en ny klimaavtale.

Verden trenger også en “ny grønn avtale” som fokuserer på investering i fornybare energiressurser, miljøvennlig infrastruktur og energieffektivitet. Dette vil ikke bare skape jobber og stimulere til økonomisk oppgang, men den vil også være til hjelp for å takle den globale oppvarmingen. Om vi investerer bare en liten del av de store økonomiske redningspakkene i den grønne økonomien, kan vi snu dagens krise til morgendagens bærekraftige vekst. Dessuten kan land som går over til et samfunn med lave karbonutslipp høste mer enn betydningsfulle miljøfordeler; de vil være i en god posisjon til å dele sin nye teknologi med andre.  

Men planeten vår trenger mer enn bare tiltak fra regjeringer og bedrifter; den trenger alle av oss. Selv om individuelle beslutninger virker betydningløse overfor globale trusler og tendenser, kan vi hvis milliarder av mennesker går sammen om et felles formål utgjøre en enorm forskjell.

På Verdens miljøverndag oppfordrer jeg alle til å ta konkrete skritt mot å gjøre planeten grønnere og mer miljøvennlig. Skru av lysene. Bruk offentlig transport. Gjenvinn. Plant et tre. Rydd opp i din lokale park. Hold bedrifter ansvarlige for deres miljømessige handlinger. Og oppfordre dine regjeringsrepresentanter til å “Seal the Deal” i København i desember.