UNCTADs Handel- og utviklingsrapport 2009

0
657

"Erfaringer fra denne krisen beviser at et fritt finansmarked ikke fører til optimale sosiale og makroøkonomiske resulater." 

Finanskrise og klimautfordringer preger årets rapport fra FNs handels- og utviklingskonferanse (UNCTAD). Rapporten gir et globalt overblikk over en kontekst som domineres av en pågående økonomisk krise, og er særlig opptatt av de dyptliggende årsakene til krisen. Rapporten tar også for seg ulike kortvarige politiske reaksjoner i håndteringen av de umiddelbare effektene av en slik krise.

I forhold til klimaendringene er UNCTAD opptatt av hvordan økte tiltak mot klimaendringer kan kombineres med framtidsrettede utviklingsstrategier og rask vekst i utviklingsland. Tiltak mot klimaendringene må ses i sammenheng med en global strukturell endringsprosess.

Les mer om rapporten her.