Krig utnytter naturressurser og forhindrer fred

Væpnede konflikter har unektelig store konsekvenser for menneskeliv, med alvorlige brudd på menneskerettighetene, skader på både soldater og sivile, ødeleggelse av byer og livsgrunnlag. Miljøet blir ofte et upublisert offer for krig, noe som ofte blir oversett.

0
110
Mann som planter en enslig plante
UNEP-ansatt planter et frø av håp om fred. Arkivfoto: UNEP
Krig og væpnede konflikter har unektelig store konsekvenser for menneskeliv. Det forårsaker alvorlige brudd på menneskerettighetene, skader på både soldater og sivile, ødeleggelse av byer og livsgrunnlag. Miljøet blir ofte et offer for krig, noe som ofte blir oversett.

Vannbrønner har blitt forurenset, avlinger satt i brann, skoger rasert, jord forgiftet og dyr drept for å oppnå militære fordeler. I dag markerer FN den internasjonal dagen mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter .

I FNs fredsbevarende og konfliktforebyggende oppdrag er bevaring og forbedring av miljøet et gjennomgående element. Det har vist seg å være utfordrende å gjenopprette fred når naturressursene som opprettholder livsgrunnlaget og økosystemene er ødelagt. Etter voldelige konflikter er naturressursene i et land en viktig ressurs som kan bidra til økonomisk gjenoppbygging, sysselsetting og levebrød.

Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) har 40 prosent av alle interne konflikter de siste 60 årene vært knyttet til utnyttelse av naturressurser. Disse ressursene omfatter verdifulle eiendeler som tømmer, diamanter, gull og olje, samt fruktbar jord og vann. Konflikter som involverer naturressurser, har vist seg å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å komme tilbake.

UNEP-rapporten «Greening the Blue Helmets» konkluderer med at håndtering av risikoer og muligheter knyttet til naturressurser. Dette er ofte er avgjørende for at FNs fredsbevarende innsats skal lykkes, og at dette ikke kan ignoreres når det gjelder å opprettholde fred og sikkerhet. Rapporten fremhever også positive tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra FNs fredsbevarende operasjoner. Ved å ta i bruk kreative og transformative metoder, teknologier og atferd. Kan fredsbevarende operasjoner redusere energi- og vannforbruket, avfallsproduksjonen og generere betydelige økonomiske besparelser.

Bombet landskap med grønne trær

Konflikten i Gaza forverres av klimaendringer

Den israelsk-palestinske «Joint Water Committee» (JWC) ble opprettet i september 1995 som en del av Oslo II-avtalen. En MIT-studie fra 2019, «Restructuring the Israel-Palestine Joint Water Committee», viser at den gjennomsnittlige årsnedbøren i regionen forventes å synke med 10 til 30 % innen 2100, samtidig som temperaturen forventes å stige med 3 til 5 grader Celsius. Disse endringene vil påvirke regionens landbruksmuligheter og matforsyning, noe som kan føre til ustabile priser og matmangel.

En studie fra 2022, «Options and Strategies for Planning Water and Climate Security in the Occupied Palestinian Territories«, publisert av akademikere fra FN-universitetet, viser at mesteparten av de palestinske vannressursene er under israelsk kontroll. Det anslås at rundt 80 % av de primære vannkildene vil tørke ut i løpet av noen tiår.

Pågående konflikter og den siste tidens reduserte nedbørsmengder i regionen kan direkte og indirekte øke risikoen for tørke, forstyrre jordbruk og husdyrhold og føre til en økning av insekter og skadelige parasitter. Tilgang til vann er nært knyttet til sanitærforhold, hygiene og helse. Vannmangel kan øke risikoen for sykdomsutbrudd.

mennesker som venter på vann
Gazas befolkning står i kø for å få vann oktober 2023. Bilde: UNRWA/Inas Hamdan

Vannmangel i regionen akselererer på grunn av konflikten

Ødeleggelsen av Gaza har satt fokus på miljø- og folkehelsekatastrofer. Gazas befolkning har i årevis vært påvirket av klimaendringene. De siste angrepene har forverret deres mulighet til å finne vann.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er minimumsbehovet for vann per person 100 liter per dag. UNU-studien viser imidlertid at tilgangen på vann har sunket til 45 liter i Gaza, 50 liter i Jerusalem og på Vestbredden, og 20 liter i enkelte områder.

Resultatet er at 660 000 palestinere i Jerusalem og på Vestbredden ikke har tilstrekkelig tilgang til vann, mens 1 million i Gaza lider av vannmangel.

FNs internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter setter søkelyset på FNs bærekraftsmåler . Med speciel fokus på FNs Bærekraftsmål nummer 6. tilgang til rent vann, og 13. miljø i fredsbevarende arbeid. Med flere bestemmelser om naturressurser i dagens fredsavtaler er det åpenbart at internasjonale partnerskap og fredsbevarende operasjoner. Må utvikle ny kapasitet for å støtte miljøet og gjenopprette fred.