Stor støtte til FN i den norske befolkningen

0
662
Et stort flertall av nordmenn støtter FN viser ny meningsmåling gjennomført av NUPI. FOTO: UN Photo/Michos Tzovaras

Ifølge en ny rapport gjennomført av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) støtter et overveldende flertall av nordmenn FN som forkjemper for universelle regler i intensjonal politikk.

NUPI har nylig publisert en rapport om hvordan nordmenn mener den norske utenrikspolitikken bør se ut i møte med et endret landskap i internasjonal politikk.

80,3 prosent av nordmenn ønsker at Norge skal fortsette innenfor de utenrikspolitiske allianser som landet er medlem av i dag.

81,4 prosent av nordmenn støtter FN som forkjemper for universelle regler i internasjonal politikk.

Ifølge rapporten mener et flertall av nordmenn at de største truslene landet står overfor kommer fra cyberangrep fra andre land, klimaendringer, flyktninge- og migrantproblematikk, terroristorganisasjoner som ISIS og nasjonalisme og populisme i Europa og USA.

I møte med disse utfordringene støtter et overveldende flertall av nordmenn samarbeid med andre land. Kun 4,8 prosent vil at Norge skal løse problemene på egen hånd.

33,1 prosent ønsker et tettere samarbeid med USA og NATO, 40,4 prosent ønsker et tettere samarbeid med EU, og 21,7 prosent foretrekker et tettere samarbeid med nordiske naboland.

Blant stormaktene stiller nordmenn seg mest positive til samarbeid med Storbritannia og Tysland og mest negative til Russland og Kina.

70 prosent av nordmenn mener at Norge bør ha minst like høye mål for kutt i klimautslipp som EU, og 85 prosent mener at Norge bør samarbeide med sine tradisjonelle alliansepartnere om å finne løsninger på klimaproblemene.