Migrasjon – i gode og onde dager

0
753


JUNI, 2014 – Om det er for å få en bedre jobb, bedre utdanning, varmere vær eller bedre muligheter for dine barn, mennesker har alltid migrert. Utenom frivillig migrasjon kan mennesker også bli tvunget til å migrere på grunn av krig, konflikt, sult eller forfølgelse på bakgrunn av for eksempel politiske eller religiøse faktorer eller på grunn av seksuell orientering.

I følge FN-avdelingen for økonomiske og sosiale forhold (DESA) finnes det mer enn 232 millioner migranter i verden. Hvis man inkluderer tallene for intern forflytning øker tallet for migranter til en av syv.

Fordelingen av mennesker som innvandrer og utvandrer er veldig ulik i forskjellige deler av verden. I 2013 var 31 % av verdens migranter i Europa. 25 % av verdens migranter utvandret fra samme verdensdel. Mange europeere forlot sine hjemland på grunn av den økonomiske krisen, ikke minst i sørlige Europa. Det er estimert at 120.000 portugisere emigrerte i fjor, en fjerdedel av dem til Storbritannia. Men det har også skjedd en ny utvikling, portugisere emigrerer nå i hopetall til Angola, en tidligere portugisisk koloni. 120.000 portugisere bor nå i Angola. I Afrika migrerte 82 % til områder innad kontinentet og de samme tallene for Asia er 76 %.

Migranter tar ofte de jobbene som mennesker i vertslandet ikke ønsker å gjøre. De siste årene har mange land redusert antallet innvandrere, blant annet gjennom lovendringer. Dette har hatt stor innvirkning på migrantene, men også for vertslandene. I Storbritannia har nye lover gjort det svært vanskelig for migranter og mange sitter fast i landet uten muligheten til å arbeide eller returnere. Den britiske regjeringen har gått hardt ut mot svart arbeid, som drastisk har redusert etterspørselen for ukvalifisert arbeidskraft.

Mange andre EU-land har også innført nye lover om innvandring, ettersom temaet har vært heftig debattert, spesielt på grunn av migrasjonsstrømmen fra Middelhavet og Afrika. I følge Wilfried Martens Centre for European Studies har populister lyktes med å bruke en overforenklet retorikk, som så har blitt plukket opp av media og videreformidlet til EU-borgere. Dette kom blant annet frem i det nylige EU-valget, da høyrevridde partier fikk mange seter i parlamentet. I Danmark vant det EU-skeptiske og innvandringsfiendtlige Dansk Folkeparti 26.6 % av stemmene. I Sverige fikk Sverigedemokraterna 9.7 % og i Finland fikk Ekte Finner 12.9 % av stemmene. Norden, som tidligere har vært kjent for sin åpenhet, er ikke lenger like gjestfrie når det kommer til innvandrere.

Men med dagens klimaendringer kommer migrasjon til å fortsette å øke. Temperaturendringer fører til oversvømmelser i noen områder og tørke i andre. Klimaendringer utfordrer de grunnleggende menneskerettighetene våre, som retten til liv, retten til tilstrekkelig og trygg tilgang til mat og vann, retten til helse og retten til husly.

I noen tilfeller er mennesker så desperate etter å migrere at de risikerer livene sine for å komme til et nytt land. Siden begynnelsen av 2014 har mer enn 50.000 irregulære migranter ankommet Italia, de fleste av dem til den lille øya Lampedusa.

Selv om mange land prøver å stenge sine grenser med nasjonal eller regional lovgivning, innebærer migrasjon faktisk positive bidrag på mange måter. I følge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), bidrar migrasjon til at vi kommer nærmere FNs millenniumsmål, som for eksempel målene om fattigdomsreduksjon og tilgang til utdanning.

Nylig deltok 900 toppdelegater på et møte i Sverige for å diskutere potensialet for migrasjon i forhold til en inkludere utvikling. FNs generalsekretær Ban Ki-moon var en av deltagere og uttalte at «våre samfunn har mye å vinne på migrasjon, så lenge det er håndtert på en riktig måte – og samtidig så enormt mye å tape hvis det ikke blir håndtert riktig».