Der det er konflikt er det sult

Når Verdens Matvareprogram (WFP) mottok Nobels Fredspris for 2020 var det primært for dere innsats i kampen mot sult. Imidlertid ble heller ikke programmets arbeid for fred glemt.

Nobelkomiteen la vekt på programmet brede omfangsområdet i sin annonseringstale. «WFP mottar prisen for dets innsats i å bedre forholdene for fred i konfliktrammede områder og for å fungere som en pådriver i arbeidet med å forhindre bruk av sult som våpen i krig og konflikt.»

Budskapet om den nære sammenhengen mellom konflikt og sult ble ytterligere forsterket av WFPs administrerende direktør David Beasly som var klar i sin takketale at «det finnes ingen annen løsning – vi kan ikke vinne kampen mot sult med mindre vi setter en stopper for konflikter.»

Photo: WFP

Nobelkomiteen rettet sitt globale søkelys på WFPs bistandsarbeid i sultrammede områder, samt deres kampanjer for fred gjennom matvareforsyninger. FN anslår at det på verdensbasis er mer enn 690 million mennesker som legger sultne hver eneste dag. Sult er en av de største truslene mot fred, og som WFP sjefen påpekte:

«Der det er konflikt er det sult, og der det er sult er det ofte konflikt. Uten fred kan vi ikke nå vårt mål om global sultutryddelse, samtidig som en verden preget av sult aldri vil være fredfull.»

WFP, FNs matvareprogram er den største humanitære organisasjonen på sitt område, og har mer enn 17,000 mennesker i arbeid over hele verden.

Millioner blir presset til randen av sult

COVID-19 har hatt en brutal effekt på økonomier og samfunn over hele verden. Sammen med de ødeleggende konsekvensene forårsaket av klimaendringer har situasjonen for mat blitt ytterligere forverret. I dag, mer enn noen gang før, forverrer følgende av våre handlinger matsikkerheten til millioner av mennesker på jorden. Overforbruk og ressursutmattelse er bare toppen av isfjellet.

En av tre mennesker lider av underernæring, og det i en verden som produserer nok mat til alle. Dette har negative konsekvenser på utviklingen av utdanning og sysselsetting. Matsikkerhet er essensielt for menneskers fremgang på jorden.

Photo: WFP

Del av FNs bærekraftsmål

Sultutryddelse er bærekraftsmål nummer 2 på FNs arbeidsplan. WFP leder an i arbeidet om

å få slutt på sult, oppnå global matsikkerhet, forbedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk. På den måten er Nobels Fredspris for 2020 særdeles viktig, da den globale anerkjennelsen av programmets arbeid kaster lys på den nødvendige kontinuerlige innsatsen til FN og dets medlemmer for å skape en trygg og bærekraftig verden.

10 kjappe om Verdens Matvareprogram (WFP)

  1. WFP er verdens største humanitære organisasjon av sitt slag, og bistår over 100 millioner mennesker i over 88 land.
  2. Hver eneste dag har WFP mer enn 5,600 lastebiler, 30 skip og 100 fly som transporterer mat og annet nødvendig bistandsmateriale til de mest utsatte områdene i verden.
  3. WFP er i frontlinjen når det kommer til humanitær bistand i konflikter, klimakatastrofer og pandemiutbrudd. Programmet bistår i pågående nødsituasjoner i over 20 land og regioner som følge av konflikter.
  4. WFP tilbyr skolemat til over 17 millioner barn.
  5. Den økonomiske støtten til WFP har økt de siste årene, og 2019 var et rekordår med over 8 milliarder dollar. Likevel er det fortsatt ikke tilstrekkelig med midler for å yte den nødvendige bistanden på verdensbasis.
  6. WFP bistår småbruksbønder med markedsadgang. I 2019 finansierte programmet matvareproduksjon for nesten 40 millioner dollar fra småbruk verden over.
  7. Over 120,000 hektar med land har blitt kultivert og mer enn 7,000 hektar med skog blir plantet årlig med hjelp fra WFP.
  8. WFP leverte 4,2 millioner tonn med mat i 2019, tilsvarende vekten av 840,000 asiatiske elefanter.
  9. Mer enn tre fjerdedeler av maten WFP kjøper kommer fra utviklingsland.
  10. WFP er den største kontantleverandøren i det humanitære samfunnet. Det ble gitt 2,1 milliarder dollar bistand på denne måten i 64 land i 2019. Kontanter øker forbrukernes valg og styrker lokale markeder.

 

STØTT Verdens Matvareprogram!

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19